Nabożeństwa ku czci Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii odprawiane są 13 dnia miesiąca (od maja do października) o godz. 19.00. Intencje można wysłać tutaj.

 • 1. Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego. Msze św. w porządku niedzielnym. Przy wyjściu z kościoła można nabyć cegiełki w cenie 5 zł., jako pomoc na zorganizowanie przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 14.30, na plebani, spotkanie Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy. 2. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu wizytacji ks. Bpa w naszej parafii, a szczególnie rodzicom młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania za dar…

 • Fatima, Cova da Iria – 13 czerwca 1917 roku Ze Wspomnień Siostry Łucji: – Czego Pani sobie życzy ode mnie?  – Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia trzynastego przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę. Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego. – Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku. – Chciałabym prosić,  żeby nas Pani zabrała do nieba. – Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce…

 • W ramach wizytacji kanonicznej ks. bp Jan Wątroba w dniu 5 czerwca 2019 r. odwiedził Szkołę Podstawową nr 7 w Jaśle. Powitany przez zastępcę dyrektora, panią Joannę Hendzel uczestniczył w montażu słowno-muzycznym wykonanym przez dzieci. Pod koniec spotkania ks. Biskup skierował słowo do całej społeczności szkolnej, które zostało zakończone wspólną modlitwą,  po czym spotkał się z Gronem Pedagogicznym. Hits: 232

 • Wydarzenia

  Bierzmowanie 2019

  2 czerwca 2019 roku 53 kandydatów przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Jana Wątroby. Po dwuletnim przygotowaniu, uczestniczeniu w szeregu nabożeństw i zweryfikowaniu znajomości prawd wiary katolickiej 26 uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej i 27 uczniów klasy III Gimnazjum stanęło jako kandydaci do bierzmowania. Wyrazili swoje pragnienie ciągłego dojrzewania w wierze i pogłębiania swojej więzi z Chrystusem. Módlmy się za nich, by ten sakrament przynosił owoce w ich przyszłym życiu. Hits: 398

 • W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii gościł ks. Biskupa Jan Wątroba. Jego obecność odbyła się w ramach wizytacji, która przypada co 5 lat i jest wielkim świętem w każdej wspólnocie parafialnej. Ks. Biskupa w naszym kościele pojawił się o godz. 8.45, kiedy to w uroczysty sposób został powitany przez ks. proboszcz Jana Reczka oraz przedstawicieli Rady Parafialnej. Następnie podczas kolejnych Mszy św. o 9.00 i 11.00 głosił słowo Boże, a także spotkał się z dorosłymi wspólnotami naszej parafii. Po…

 • [Łk 24, 46-53] Wniebowstąpienie Pańskie Zbawiciel przez błogosławieństwo podkreśla przymierze między nami, a nim samym. Wspominając przed wniebowstąpieniem o swojej śmierci zaświadcza o odkupieniu grzechów wszystkim narodom za sprawą ukrzyżowania. Syn Boży okazuje wobec nas niebywałą miłość, potrafi wybaczyć nam nasze wszystkie przewinienia i grzechy. Pan tłumaczy nam, że jesteśmy świadkami jego słowa, a nie tylko zwykłymi słuchaczami. Przez swoje wniebowstąpienie jeszcze bardziej podkreśla swą boskość. Udowadnia nam to po raz kolejny, że Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym. Jeżeli chcemy…

 • 1. Dziś Msze św. w porządku niedzielnym. O godz. 17.00 uroczysta Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. W związku z następstwami powodzi, na prośbę Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszek na pomoc poszkodowanym, a także nabyć cegiełki w cenie 5 zł., jako pomoc na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy. 2. W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej. 3. W czwartek o godz. 17.00 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu…

 • [J 14, 23-29] VI Niedziela Wielkanocna Jezus uprzedza nas przed tajemnicą, która ma się wypełnić, abyśmy mogli w nią uwierzyć. Chrystus pokazuje miłość jako fundament wiary: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Zbawiciel tłumaczy nam, że musi odejść do Ojca i dlatego powinniśmy się cieszyć. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. Jezus także zapowiada przyjście…

 • 1. Dziś Msze św. w porządku niedzielnym i nabożeństwo majowe o godz. 16.30. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest na Katolickie Radio Via. Przy wyjściu z kościoła można też nabyć cegiełki w cenie 5 zł. przygotowane przez Caritas naszej diecezji, jako pomoc na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy. 2. Od poniedziałku do środy wypadają Dni Krzyżowe. Będziemy się w tym czasie szczególnie modlić o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. 3. W środę po Mszy św. wieczornej…

 • W tym roku odbędą się trzy turnusy Misyjnych Wakacji organizowanych przez Referat Misyjny Diecezji Rzeszowskiej. Wszystkie trzy turnusy będą w Budach Głogowskich. I turnus 30 czerwca (niedziela) – 6 lipca (sobota) – klasy 6-8 szkoły podstawowej II turnus 7 lipca (niedziela) – 13 lipca (sobota) – klasy 3-5 szkoły podstawowej III turnus 14 lipca (niedziela) – 20 lipca (sobota) – po 8 klasie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe Wszystkie turnusy zaczynają się w niedzielę przyjazdem od godz. 17.00-18.00, a kończą wspólnym posiłkiem, na który mogą przyjechać także rodzice czy rodzeństwo w sobotę o godz. 14.00. Koszt turnusu 350 zł.…