Akcja Katolicka

Do Akcji Katolickiej należeć mogą indywidualnie członkowie grup parafialnych, stowarzyszeń i ruchów katolickich, a zwłaszcza członkowie Rady Duszpasterskiej. W szczególny sposób należy włączyć w nią osoby do tej pory nie zaangażowane w sposób systematyczny w pracę parafialną.

Do grona kandydatów mogą być przyjmowane osoby:

– ochrzczone i zachowujące pełną jedność z Kościołem;
– praktykujący katolicy, gotowi czynnie uczestniczyć w życiu parafii i lokalnej społeczności;
– cieszący się powszechnym poważaniem w swoich środowiskach;
– pozytywnie zaopiniowane przez własnego Księdza Proboszcza.

Hits: 787