• [Mt 24, 37-44] I Niedziela Adwentu Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Słowa pozornie proste. Jezus chce nas ostrzec, chce abyśmy byli gotowi na jego powtórne przyjście. Podpowiada nam, że musimy być czujni. Dlatego pierwszą rzeczą, nad która powinniśmy się zastanowić, jest nasza codzienność. Czy każdy dzień którym obdarował mnie Bóg, jest przeze mnie wykorzystany, zgodnie z Jego planem? Czy też wybieram własne drogi na skróty, zamiast iść wyznaczoną drogą? Dzień w dzień napotykają mnie…

 • Słowo Żywe

  Mój Król

  [Łk 23, 35-43] Uroczystość Chrystusa Króla Jezus wisząc na krzyżu był hańbiony, obśmiewany przez lud. Żołnierze szydzili z niego, podawali mu ocet, mówiąc Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Nad Nim widniała napis: To jest król żydowski. Nawet jeden ze złoczyńców urągał mu. Drugi zaś wiedział że wyrok jest sprawiedliwy, lecz nie dla Jezusa. Skierował do Syna Bożego prośbę aby wspomniał o nim w raju, a Jezus odpowiedział Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Jezus…

 • [Łk 21, 5-19] XXXIII Niedziela Zwykła Dzieje chrześcijaństwa połączone są z prześladowaniami ludzi wierzących. Jezus przepowiada prześladowania pośród chrześcijan, na które powinni być zawsze przygotowani. Chrześcijanie wystawieni na próbę wiary stają się umocnieni i wiedzą, że prawdziwej miłości Chrystusa mogą doświadczyć tylko, kiedy będą z pełną wiarą świadczyć o Panu Bogu. Takie wydarzenia dają możliwość dawania świadectwa. Jezus mówi Przez swoją wytrwałość ocalicie życie. Podkreśla, że kiedy będziemy wytrwali w swojej wierze, kiedy będziemy zawsze trwali przy Bogu i nie…

 • [Łk 20, 27-38] XXXII Niedziela Zwykła Saduceusze twierdząc, że zmartwychwstanie nie istnieje, przychodzą do Jezusa. Powołują się na słowa Mojżesza, które nakazują bratu bezpotomnie zmarłego Izraelity poślubić kobietę, której mąż zmarł. Czyją więc żoną będzie po zmartwychwstaniu, skoro prawnie zawierała związek z kilkoma mężami? Jezus w nieznacznym stopniu zajął się tym konkretnym pytaniem, dużo więcej uwagi skierował na samo zmartwychwstanie. Chrystus mówi nam, że gdy powstaniemy z martwych będziemy jak aniołowie, wszystko będzie nowe, duchowe, oczywiste, przeniknięte Bogiem i miłością.…

 • [Łk 19, 1-10] XXXI Niedziela Zwykła Wszyscy patrzą na Zacheusza z góry i przypisują mu najgorsze cechy. Sposób, w jaki widzi go Jezus diametralnie różni się od nich. Mężczyzna nie jest tylko celnikiem i grzesznikiem. Jezus widzi w nim człowieka, zdolnego do hojności i miłości. Pozycja społeczna, bogactwo czy dobra materialne, jakie posiada, nie są w stanie ugasić jego tęsknoty i pragnienia poznania Jezusa. Nic mu w tym też nie przeszkodzi. Nie przejmuje się, że będąc na drzewie zostanie wyśmiany…

 • [Mt 5, 1-12a] Uroczystość Wszystkich Świętych Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Patrząc na twarz i spojrzenie Jezusa widzę w niej przejęcie i troskę. Jezus widzi każdego człowieka z osobna. Na każdego patrzy z tą samą miłością i każdego kocha tak samo pomimo jego grzechów. Uświadamiam sobie, że zawsze Jezus patrzy na mnie i pomaga mi w każdej sytuacji. Zna każde drgnienie mojego serca i nic nie uchodzi Jego uwadze. Będę uwielbiał Jezusa za wszystko co dla mnie robi. Jesteśmy…

 • Słowo Żywe

  Spojrzeć w głąb siebie

  [Łk  18, 9-14] XXX Niedziela Zwykła Duch Święty kieruje mnie dzisiaj, aby zwrócić uwagę na dość nieoczywistą sprawę mojej wiary. Często zdarza mi się mówić różne opinie, różne zdania na temat innych ludzi czy spraw. A Jezus wprost ostrzega mnie już na wstępie, że dzisiejsze słowo kieruje do tych, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi. Chcę spojrzeć dziś na samą siebie i spojrzeć w głąb jaka jestem, i czy moja opinia o sobie pokrywa się ze zdaniem samego…

 • [Łk 18, 1-8] XXIX Niedziela Zwykła Jezus mówi nam, abyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie. Musimy szczerze wierzyć, że to, o co prosimy będzie nam dane. W życiu chcielibyśmy zdobyć wszystko natychmiast, ciągle się gdzieś spieszmy. Chcielibyśmy, aby wszystkie nasze błagania zostały spełnione od razu. Jednakże to cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu przynoszą zamierzone skutki. Przypowieść ukazuje, jak upór na modlitwie popłaca. Wdowa nachodziła sędziego do momentu, aż udzielił jej pomocy. Często modlitwa przychodzi nam z ogromnym trudem,…

 • Słowo Żywe

  Nie trać wiary

  [Łk 17, 11-19] XXVIII Niedziela Zwykła Jezus przechodząc przez pogranicze Samarii i Galileo spotyka dziesięciu trędowatych. Dzisiaj trąd symbolizuje grzech. Trędowaci poprosili Jezusa, aby się nad nimi zlitował. My też powinniśmy prosić o to Boga, gdy popełnimy grzech. Bez Jezusa sobie z tym nie poradzimy. Trzeba z pokorą poprosić Go o pomoc w uleczeniu choroby, jaką jest grzech. Ważne jest także to, co zrobił tylko jeden z oczyszczonych, Samarytanin. Wrócił do Jezusa i dziękował. Pośród warunków dobrej spowiedzi, ostatnim jest…

 • [Łk 17, 5-10] XXVII Niedziela Zwykła Jezus mówiąc o potędze wiary, posługuje się symbolem ziarna gorczycy, aby ukazać moc tej wiary w słowach. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wystarczy mała wiara, żeby Bóg uczynił rzeczy wielkie. Wiara, która jest słaba, rozwija się w głęboką oraz świadomą. W drugiej części Ewangelii słyszymy o zwyczajach w Palestynie. Słudzy ciężko pracują i dopiero po skończeniu pracy…