• Słowo Żywe

  Nie jestem sam

  [Mt 3, 13-17] Niedziela Chrztu Pańskiego Chrzest Chrystusa w Jordanie to Jego pierwsze publiczne objawienie jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie też całej Trójcy Świętej. Wydarzenie to było zapoczątkowaniem działalności Jezusa. Mesjasz staje przed Janem w wodach Jordanu, zwracając się do niego z prośbą o udzielenie Mu chrztu świętego. Jan wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, bo jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca wykonuje wszystko, co karze mu Chrystus. Jan jest też świadkiem, jak…

 • [Mt 2, 1-12] Objawienie Pańskie Mędrcy podążają za gwiazdą, aby dotrzeć do Jezusa i móc oddać mu pokłon. Chcą spotkać Syna Bożego i złożyć dary. Królowie w pełni ufają Bogu, zawierzają siebie Jemu i idą za gwiazdą, wierząc, że właśnie ona doprowadzi ich do miejsca narodzenia. Czy ja potrafię w pełni zaufać Panu Bogu, oddać się zupełnie i iść drogą którą On mi wyznacza? Chcę być, jak królowie, oddać się Bogu i uwielbiać Go, trwać w Jego miłości, zawierzyć Mu…

 • Słowo Żywe

  Światłość

  [J 1, 1-18] II Niedziela po Bożym Narodzeniu Bóg mówi do nas, że On jest Słowem. Słowem jest Syn Boży Jezus Chrystus. Wszyscy powstaliśmy dzięki Słowu. W Nim nie tylko jest nasz początek, ale także my sami. Jezus w Słowie Ojca przychodzi do mnie, jak do swojej własności. Daje mi wybór: mogę wybrać Jego, czyli Światłość, albo świat, który go nie przyjął, świat pogrążony w ciemności. Bóg stwarzając świat oddzielił światłość od ciemności. Ale w skutek naszego grzechu, konieczne okazało…

 • [Mt 2, 13-15.19-23] Niedziela Świętej Rodziny Wielokrotnie mówimy, że wszystko zaczyna się od Łaski Bożej, z którą człowiek powinien współpracować. To Bóg jest pierwszy, i to On wychodzi z inicjatywą. Dziś szczególnie chcę patrzeć na Św. Józefa. Jest on doskonałym przykładem pokładania ufności w Bogu i zdecydowanego działania wedle Jego woli. Historia życia Józefa, jak i całej Świętej Rodziny uczy mnie, że w życiu nie ma przypadków. W przeciwnościach mam czynić to, co jest w zasięgu moich możliwości, ale przede…

 • Słowo Żywe

  Bóg z nami

  [Mt 1, 18-24] IV Niedziela Adwentu Św. Józef, pobożny, ufny Bogu uczy nas jak postępować. Gdy Anioł Pański odwiedził go podczas snu, zgodził się wziąć do siebie Maryję. Nie bał się konsekwencji, które się z tym łączyły, był jej wierny na dobre i na złe. Postanowił zaopiekować się dzieckiem, przyjąć je w swoim sercu. Imię Emmanuel oznacza Bóg z nami. Starajmy się tak jak św. Józef pamiętać o jego obecności i pokładać w Nim nadzieję. Zastanówmy się czy my również…

 • [Mt 11, 2-11] III Niedziela Adwentu Jan Chrzciciel przygotował drogę na przyjście Zbawiciela. Pyta Jezusa za pośrednictwem uczniów, czy to właśnie On jest tym, na którego oczekują? Czy przygotował drogę dla odpowiedniego człowieka? Czy pytanie Jana kierowane jest zwątpieniem? Jezus odpowiada uczniom podając przykłady uzdrowień, cudów których dokonuje. Pokazuje przez to co czyni, kim jest. Znikają wszelkie wahania. Jego czyny ukazują nam potęgę, moc Bożą. Wiemy, że jest on Bogiem na którego czekamy. Czy ja wątpię? Błogosławiony jest ten, kto…

 • Słowo Żywe

  Nie bój się

  [Łk 1, 26-38] Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Fenomenalna jest ta odwaga Maryi. Przeżywa swoje wątpliwości czy podoła zadaniu, które obwieszcza jej anioł. Im dłużej przyglądam się tej sytuacji, to wiem jak dużo argumentów mógłbym znaleźć na to, żeby nie powiedzieć tak. Ona mówi tak. Maryja ten nieprzebrany pokój serca ma od chwili swego poczęcia. To takie całkowite przylgnięcie do Boga, zakorzenienie w Jego Słowie. Dziś słyszę słowa: Nie bój się po to, by zaufać jak Ona. Maryja przez swoją osobę jest dla…

 • [Mt 24, 37-44] I Niedziela Adwentu Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Słowa pozornie proste. Jezus chce nas ostrzec, chce abyśmy byli gotowi na jego powtórne przyjście. Podpowiada nam, że musimy być czujni. Dlatego pierwszą rzeczą, nad która powinniśmy się zastanowić, jest nasza codzienność. Czy każdy dzień którym obdarował mnie Bóg, jest przeze mnie wykorzystany, zgodnie z Jego planem? Czy też wybieram własne drogi na skróty, zamiast iść wyznaczoną drogą? Dzień w dzień napotykają mnie…

 • Słowo Żywe

  Mój Król

  [Łk 23, 35-43] Uroczystość Chrystusa Króla Jezus wisząc na krzyżu był hańbiony, obśmiewany przez lud. Żołnierze szydzili z niego, podawali mu ocet, mówiąc Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Nad Nim widniała napis: To jest król żydowski. Nawet jeden ze złoczyńców urągał mu. Drugi zaś wiedział że wyrok jest sprawiedliwy, lecz nie dla Jezusa. Skierował do Syna Bożego prośbę aby wspomniał o nim w raju, a Jezus odpowiedział Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Jezus…

 • [Łk 21, 5-19] XXXIII Niedziela Zwykła Dzieje chrześcijaństwa połączone są z prześladowaniami ludzi wierzących. Jezus przepowiada prześladowania pośród chrześcijan, na które powinni być zawsze przygotowani. Chrześcijanie wystawieni na próbę wiary stają się umocnieni i wiedzą, że prawdziwej miłości Chrystusa mogą doświadczyć tylko, kiedy będą z pełną wiarą świadczyć o Panu Bogu. Takie wydarzenia dają możliwość dawania świadectwa. Jezus mówi Przez swoją wytrwałość ocalicie życie. Podkreśla, że kiedy będziemy wytrwali w swojej wierze, kiedy będziemy zawsze trwali przy Bogu i nie…