• [12, 49-53] XX Niedziela Zwykła Zbawiciel przed powtórnym przyjściem na świat oznajmił: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Tym ogniem jest przede wszystkim moja miłość rozpalana w sercu przez Ducha Świętego. Chrystus pragnie, abym dzieliła się tym ogniem z każdym człowiekiem, i abym jak najwięcej serc ludzkich doprowadziła do zjednoczenia się wokół Niego. Chrzest, o którym mówi Jezus znaczy Jego bolesną mękę, zanurzenie się w cierpieniach, udrękach  i śmierć na krzyżu. Z tego…

 • Słowo Żywe

  Dajmy Jej miejsce

  [Łk 1, 39-56] Wniebowzięcie NMP Duch Święty zstąpił na Maryję i poczęła Syna. Maryja pozdrowiła Elżbietę – Duch Święty napełnił ją, a po tym jej syna Jana Chrzciciela. Jan przygotowywał ludzi, przyszłych apostołów do otwarcia się na Ducha Świętego. Maryja jest dla nas bardzo ważną postacią, dlatego tak często Ją wspominamy. Pełna łaski jest wzięta do nieba, ale jednocześnie pozostaje dla nas, byśmy mogli tą samą drogą przez zanurzenie w Duchu i łasce Jezusa zmierzać ku niebu. Dajmy Jej miejsce…

 • [Łk 12, 32-48] XIX Niedziela Zwykła Pan Bóg daje nam możliwość dostąpienia życia wiecznego w Jego Królestwie. Jezus mówi, abyśmy się cali oddali Panu, abyśmy nie zważali na życie materialne, ale duchowe, bo to właśnie ono jest tym najważniejszym. Pan przepasze nas i poprowadzi za sobą. Przestrzega każdego z nas, żebyśmy byli przygotowani w każdej chwili, aby móc wstąpić do domu Pana, mówi byśmy zawsze czuwali i byli szczęśliwi. Mogę dostąpić życia wiecznego, gdy każdy mój czyn będzie zgodny z…

 • [Łk 12, 13-21] XVIII Niedziela Zwykła Poprzez tę Ewangelię Jezus ostrzega mnie, przed chciwością. Poproszony, przez  mężczyznę z tłumu, o podzielenie majątku między nim, a  jego bratem,  oznajmił  wszystkim: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Pan pragnie mojego szczęścia, i wie, co jest dla mnie najlepsze, dlatego też uświadamia mi, że wszystkie dobra materialne, które gromadzę tu na ziemi  nie pozwolą mi kiedyś  cieszyć…

 • Słowo Żywe

  Proście

  [Łk 11, 1-13] XVII Niedziela Zwykła Modlitwa, której uczy nas Jezus zaczyna się od słowa Ojcze, przez to pokazuje, że Bóg jest także naszym Ojcem, któremu wszystko zawdzięczamy. W modlitwie Ojcze nasz Syn Boży zachęca nas abyśmy prosili: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Bóg zna nasze potrzeby, jednak Jezus zabiega o to, abyśmy prosili. Prosząc uświadamiamy sobie naszą zależność od Boga, stajemy się jak dzieci, które ufają swoim rodzicom. Syn Boży mówi nam…

 • [Łk 10, 38-42] XVI Niedziela Zwykła Przyglądając się Jezusowi w domu Marty i Marii, zastanawiam się nad powołaniem, ale takim na dziś, na teraz. Przecież to bardzo ważne, by nie marnować czasu na cokolwiek, ale zajmować się tym, co przynosi prawdziwe szczęście. Jest takie niebezpieczeństwo czyhające na każdego, że zacznie uważać, iż jego wybór jest  najlepszy i najdoskonalszy. Jednak każdy ma swoją drogę służby Bogu i drugiemu człowiekowi. To co ja dziś będę robił, może być dla mnie dobre, a…

 • [Łk 10, 25-37] XV Niedziela Zwykła Co zrobić aby mieć Życie Wieczne? Odpowiedź Pana jest zapisana w Piśmie i brzmi: Będziesz miłował Pana, swego Boga , całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Wiem, że mam sławić Imię Pana a także powinnam iść śladem Samarytanina, który podnosi leżącego, bierze go pod swoją opiekę. Jezus przez Słowo Boże mówi mi, że mam okazywać miłosierdzie ludziom. Powinnam siać dobro wokół…

 • [Łk 10, 1-9] XIV Niedziela Zwykła Dziś moja wiara jest wystawiana na próbę. Pan budzi we mnie czujność i wystawia na niebezpieczeństwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. I swoim zwyczajem używając przenośni, dodaje: Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, a to w języku Jezusa znaczy: Zostaw wszelkie ludzkie środki. Wystarczy to, że ja Ciebie posyłam. Nawet kiedy będziesz daleko, będziesz blisko, bo ja będę z Tobą. Pan wysyła mnie dzisiaj do ludzi, i zapewnia,…

 • [Łk 9, 51-62] XIII Niedziela Zwykła Gdy Jezusa nie przyjęto do miasta jego uczniowie, Jan i Jakub chcieli je zniszczyć, lecz Jezus im zabronił. Apostołowie nie rozumieją Mesjasza. On nawraca nie siłą, ale cierpliwością, wyrozumiałością i miłością. Jezus szanuje ludzką wolność, pokazuje nam to przykład trzech powołanych. Pan powołując, stawia przed człowiekiem możliwość wyboru. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz…

 • [Łk 9, 18-24] XII Niedziela Zwykła Apostołowie odpowiadają, że jedni uważają Jezusa za Jana Chrzciciela inni za Eliasza. Jednak gdy zapytał ich za kogo oni go uważają, Piotr odpowiedział, że za Mesjasza. W dalszej części Jezus zapowiada, że syn człowieczy musi wiele wycierpieć, lecz zmartwychwstanie. Uczniowie nie zdawali sobie sprawy z tego co się wydarzy, wręcz mogliby się z nim nie zgadzać, bo przecież byli świadkami wielu cudów które Jezus działał między ludźmi. A jednak Jezus zapowiada że umrze na…