• XIV Niedziela Zwykła (A) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Jezus dziękuje Ojcu, że objawił się ludziom prostym, ponieważ to właśnie oni  doskonale wykorzystują dary Boże. Ludzie prości są bliżej Chrystusa, przez większe zaufanie, otwartość i pokorę są w stanie iść ścieżką wskazaną przez Pana Boga.  Podążają oni za światłem Chrystusa, kierują się Bożymi przykazaniami i karmią Słowem Bożym. Czy dostrzegam moją grzeszność? Czy dążę do bycia…

 • XIII Niedziela Zwykła (A) Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Jezus mówiąc to pokazuje nam, że Bóg ma być nie tylko ważny ale, że ma być najważniejszy. Powinniśmy Go kochać miłością całkowitą, to znaczy bezgranicznie Mu zaufać i oddać wszystko. Wybór Boga w życiu nie jest łatwy, może wymagać ode mnie bardzo trudnych i bolesnych decyzji. Żeby naśladować Jezusa musimy wziąć…

 • [Mt 5, 38-48] VII Niedziela Zwykła Jezus pokazuje mi, że wybór zemsty, czy nienawiści nie jest właściwym rozwiązaniem. Myślę, że niejednemu może dać chwilową ulgę, lecz głębiej zaplątuje jego serce w ciągle narastające chęci odwetu. Potrzebuję wielkiej odwagi i wewnętrznej siły, aby przerwać to zło, zemstę i przemoc. Potrzebuję być ich ostatnim ogniwem, które już nie odpowiada tym samym, lecz modlitwą, przebaczeniem, czy darem z siebie. To wcale nie oznacza, że mam godzić się na krzywdę i przemoc. Mogę bronić…

 • [Mt 5, 17-37] VI Niedziela Zwykła Pouczenia Jezusa wydają się nam proste, jasne i oczywiste do momentu kiedy nie spróbujemy według nich żyć, bo wtedy wymaga to od nas dużo odwagi. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Chrystus pokazuje jaka jest nasza wartość. Chodzi o to by żyć tak,…

 • [Mt 5, 13-16] V Niedziela Zwykła Wy jesteście światłem świata. Wiara jest łaską, która jak zapalone światło pozwala odnaleźć sens życia, którym jest Bóg. Jako chrześcijanie napełnieni światłem Chrystusa możemy stawać się przykładem w czynieniu dobra. Każdy z nas jest wezwany do dawania świadectwa o Jezusie. Mamy wskazywać drogę do celu, którym jest zbawienie. Pan Bóg nie oczekuje od nas wielkich rzeczy, tylko głębokiej wiary w Jego Słowo. Ja także chce promienieć światłem Chrystusa, każdego dnia, dawać świadectwo mojej wiary.…

 • [Łk 2, 22-40] Ofiarowanie Pańskie W moim sercu zapadły słowa, które choć nie takie oczywiste tak bardzo aktualne i tak bardzo odzwierciedlające ludzkie życiowe rozterki. Bóg mówi przez Symeona do mnie A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, co oznacza, że jestem wybrana Przez Boga, moje serce, moje życie nie będzie usłane różami, będzie ciężkie i będę cierpieć, ale z każdą moją wylaną łzą ktoś zatrzyma się w życiowym pośpiechu i spojrzy na swoje życie…

 • Słowo Żywe

  Żyć Słowem

  [Mt 4, 12-23] Niedziela Słowa Bożego Światło nieustannie wschodzi nade mną. Jest nim Jezus Chrystus, który daje mi się poznać każdego dnia w Słowie Bożym. W ten sposób oświeca moje życie. Blask jego osoby daje mi zrozumienie, daje mi wskazówki, daje mi prawdę o sobie samym. Słowo Boże jest pokarmem codziennym, bez którego nie mogę iść przez życie będąc chrześcijaninem, ale w Ewangelii odnajduję kolejną wskazówkę, że słuchanie i głoszenie Słowa zawsze idzie w parze z czynami, z uzdrowieniem człowieka.…

 • Słowo Żywe

  Rozpoznać Prawdę

  [J 1, 29-34] II Niedziela Zwykła Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa i wypowiedział świadectwo o nim Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Te słowa wypowiada kapłan podczas Eucharystii, podnosząc przełamaną Hostię. Jan po tych słowach mówi o tym, że wcześniej Go nie znał, lecz wiedział dużo o Jego życiu. Chrzciciel poznał Jezusa po tym, gdy zobaczył Ducha Świętego zstępującego i spoczywającego nad Nim. Duch Święty pozwala rozpoznać prawdę człowieka, pozwala nam zobaczyć odbicie Boga. Jeśli nie zobaczymy w nim Ducha…

 • Słowo Żywe

  Nie jestem sam

  [Mt 3, 13-17] Niedziela Chrztu Pańskiego Chrzest Chrystusa w Jordanie to Jego pierwsze publiczne objawienie jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie też całej Trójcy Świętej. Wydarzenie to było zapoczątkowaniem działalności Jezusa. Mesjasz staje przed Janem w wodach Jordanu, zwracając się do niego z prośbą o udzielenie Mu chrztu świętego. Jan wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, bo jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca wykonuje wszystko, co karze mu Chrystus. Jan jest też świadkiem, jak…

 • [Mt 2, 1-12] Objawienie Pańskie Mędrcy podążają za gwiazdą, aby dotrzeć do Jezusa i móc oddać mu pokłon. Chcą spotkać Syna Bożego i złożyć dary. Królowie w pełni ufają Bogu, zawierzają siebie Jemu i idą za gwiazdą, wierząc, że właśnie ona doprowadzi ich do miejsca narodzenia. Czy ja potrafię w pełni zaufać Panu Bogu, oddać się zupełnie i iść drogą którą On mi wyznacza? Chcę być, jak królowie, oddać się Bogu i uwielbiać Go, trwać w Jego miłości, zawierzyć Mu…