Małżeństwo

Wymogi do Sakramentu Małżeństwa

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Ks. Proboszczem.

 

2. Zgłaszając się na spisanie protokołu i rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą:

a) dowody osobiste,

b) świadectwa chrztu św. (z datą ważności do 3 miesięcy),

c) zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (tylko w przypadku jeśli na świadectwie chrztu nie ma wpisu o bierzmowaniu),

d) Indeks z bierzmowania lub świadectwa z ostatnich klas ukończonych szkół,

e) zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i katechezie dla narzeczonych,

f) dane dwóch świadków małżeństwa (imię i nazwisko, adres zameldowania z dowodu osobistego, nr dowodu osobistego),

g) w przypadku gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii konieczna jest pisemna zgoda na przygotowanie do małżeństwa i pobłogosławienie związku od Ks. proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej,

h) w przypadku pary związanej związkiem cywilnym należy przedstawić odpis aktu związku cywilnego z USC.

 

3. Kurs przedmałżeński: 

a) Kurs jest dalszym przygotowaniem do małżeństwa. Zachęcam, aby zadbać o jego ukończenie niekoniecznie w czasie bezpośrednio poprzedzającym małżeństwo, ale znacznie wcześniej, w perspektywie planowanego małżeństwa. W kursie nie muszą uczestniczyć pary narzeczonych, czy “chodzących ze sobą”, ale także indywidualne osoby,

b) Kurs obejmuje przynajmniej 12 katechez.

c) Plan katechez przedmałżeńskich na 2019 r.:
Parafia Jasło-Fara (ul. Farna 2) 
  7.01.2019 – 11.02.2019 godz. 18.00 (poniedziałki)
  29.04.2019 – 3.06.2019 godz. 18.00 (poniedziałki)
  2.09.2019 – 7.10.2019 godz. 18.00 (poniedziałki)
Parafia oo Franciszkanów (ul. Szopena 1)
  12.02.2019 – 19.03.2019 godz. 19.00 (wtorki)
  21.05.2019 – 25.06.2019 godz. 19.00 (wtorki)
  8.10.2019 – 12.11.2019 godz. 19.00 (wtorki)

 

3. Katechezy  przedślubne:

a) Katechezy przedślubne obejmują cykl trzech katechez comiesięcznych i  rozmowy indywidualnej.

b) Plan katechez przedślubnych na 2019 r.:
Parafia Jasło-Fara (ul. Farna 2) 
  katechezy przedślubne: II środa miesiąca, godz. 18.00;
  rozmowy indywidualne: II środa, III środa, IV środa miesiąca od godz. 16.00

 

5. Po spisaniu protokołu narzeczeni we własnym zakresie: 

a) przy małżeństwie konkordatowym załatwiają dokumenty w USC upoważniające do zawarcia związku małżeńskiego ze skutkami cywilno-prawnymi. Do USC zgłaszają się nie wcześniej niż 6 miesiące przed ślubem. Zaświadczenia z USC należy dostarczyć do kancelarii parafialnej przed ślubem,

b) zanoszą do wskazanych parafii zapowiedzi przedślubne, a po ich wygłoszeniu, odbierają je i przynoszą do kancelarii parafialnej.

 

6. Spowiedź św. narzeczonych:

Zasadniczo obowiązują dwie spowiedzi św.:

      a) pierwsza – zaraz po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego,

      b) druga – bezpośrednio przed ślubem (kilka dni przed),

*W przypadku gdy narzeczeni zamieszkali ze sobą już przed ślubem – wtedy obowiązuje tylko jedna spowiedź św.

**Przystępując do sakramentu pokuty należy na początku poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

Hits: 1149