Sakrament Małżeństwa

Wymogi do Sakramentu Małżeństwa

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Ks. Proboszczem.

2. Zgłaszając się na spisanie protokołu i rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą:
a) dowody osobiste,
b) świadectwa chrztu św. (z datą ważności do 3 miesięcy),
c) zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (tylko w przypadku jeśli na świadectwie chrztu nie ma wpisu o bierzmowaniu),
d) Indeks z bierzmowania lub świadectwa z ostatnich klas ukończonych szkół,
e) zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i katechezie dla narzeczonych,
f) dane dwóch świadków małżeństwa (imię i nazwisko, adres zameldowania z dowodu osobistego, nr dowodu osobistego),
g) w przypadku gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii konieczna jest pisemna zgoda na przygotowanie do małżeństwa i pobłogosławienie związku od Ks. proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej,
h) w przypadku pary związanej związkiem cywilnym należy przedstawić odpis aktu związku cywilnego z USC.

3. Kurs przedmałżeński:
a) Kurs jest dalszym przygotowaniem do małżeństwa. Zachęcam, aby zadbać o jego ukończenie niekoniecznie w czasie bezpośrednio poprzedzającym małżeństwo, ale znacznie wcześniej, w perspektywie planowanego małżeństwa. W kursie nie muszą uczestniczyć pary narzeczonych, czy “chodzących ze sobą”, ale także indywidualne osoby,
b) Kurs obejmuje przynajmniej 12 katechez.
c) Plan katechez przedmałżeńskich:
Parafia Jasło-Fara (ul. Farna 2)
Parafia oo Franciszkanów (ul. Szopena 1)

3. Katechezy  przedślubne:
a) Katechezy przedślubne obejmują cykl trzech katechez comiesięcznych i  rozmowy indywidualnej.
b) Plan katechez przedślubnych:
Parafia Jasło-Fara (ul. Farna 2)
katechezy przedślubne: II środa miesiąca, godz. 18.00;
rozmowy indywidualne: II środa, III środa, IV środa miesiąca od godz. 16.00

5. Po spisaniu protokołu narzeczeni we własnym zakresie:
a) przy małżeństwie konkordatowym załatwiają dokumenty w USC upoważniające do zawarcia związku małżeńskiego ze skutkami cywilno-prawnymi. Do USC zgłaszają się nie wcześniej niż 6 miesiące przed ślubem. Zaświadczenia z USC należy dostarczyć do kancelarii parafialnej przed ślubem,
b) zanoszą do wskazanych parafii zapowiedzi przedślubne, a po ich wygłoszeniu, odbierają je i przynoszą do kancelarii parafialnej.

6. Spowiedź św. narzeczonych:
Zasadniczo obowiązują dwie spowiedzi św.:
pierwsza – zaraz po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego,
druga – bezpośrednio przed ślubem (kilka dni przed),
*W przypadku gdy narzeczeni zamieszkali ze sobą już przed ślubem – wtedy obowiązuje tylko jedna spowiedź św.
*Przystępując do sakramentu pokuty należy na początku poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

Hits: 2243