Grupa młodzieżowa

Katolicka Wspólnota Młodzieży jest grupą ludzi pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość, chcących pożytecznie i na chwałę Bożą spędzić swój wolny czas. Sobotnie spotkania to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce w grupie rówieśników przy parafii. Naszym celem jest kształtowanie dojrzałych postaw oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia.

Hits: 750