Pogrzeb katolicki

W przypadku śmierci członka wspólnoty parafialnej, najbliższa rodzina zgłasza się do proboszcza celem uzgodnienia terminu pogrzebu. Przed przyjściem do kancelarii parafialnej należy najpierw dokonać wymeldowania zmarłego we właściwym dla miejsca zgonu USC.

1. Wymagane dokumenty:
a) Akt zgonu wystawiony przez USC,
b) Karta zgonu dla administracji cmentarza, zezwalająca na dokonanie pochówku,
c) Świadectwo zaopatrzenia sakramentami świętymi przed śmiercią,

2. W przypadku, gdy osoba zmarła nie należała do parafii, potrzebna jest zgoda proboszcza z parafii ostatniego zamieszkania.

Hits: 1987