Kapłani

Księża obecnie posługujący w parafii

ks. Jan Reczek – proboszcz
ks. Marcin Dudek – wikariusz
ks. Jan Gibała – emeryt

Księża, którzy posługiwali w parafii

Proboszczowie:
ks. Antoni Bieszczad (1975 – 1984)
ks. Jan Gibała (1984 – 2017)
ks. Jan Reczek (2017 – 

Wikariusze:
ks. Janusz Korzępa (1986 – 1987)
ks. Stanisław Gieroń (1988 – 1990)
ks. Krzysztof Piękoś (1990 – 1993)
ks. Władysław Pykosz (1993 – 1996)
ks. Stanisław Krasoń (1996 – 1999)
ks. Julian Jarząb (1999 – 2002)
ks. Grzegorz Bokota (2002 – 2003)
ks. Bogdan Kloc (2003 – 2004)
ks. Jacek Nasiadka (2004 – 2008)
ks. Władysław Zdeb (2008 – 2011)
ks. Łukasz Jasek (2011 – 2017)
ks. Józef Trela (2017 – 2018)
ks. Marcin Dudek (2018 –

Powołania z parafii

ks. Stanisław Ignarski (ur. 1939, święcenia 1962, Diecezja Gliwicka)
ks. Andrzej Garbarz (ur. 1953, święcenie 1980, Diecezja Rzeszowska)
ks. Ryszard Pawluś (ur. 1955, święcenia 1980, Archidiecezja Krakowska)
s. Alana Zych (ur. 1958, profesja 1985, Siostry Sercanki)
ks. Marek Dzik (ur. 1962, święcenia 1993, Diecezja Rzeszowska)
ks. Maciej Rydzanicz MS (ur. 1974, święcenia 2002, Misjonarze Saletyni)
ks. Karol Pytraczyk (ur. 1984, święcenia 2009, Diecezja Rzeszowska, obecnie Austria)
o. Grzegorz Pawluś OMI (ur. 1984, święcenia 2014, Misjonarze Oblaci Niepokalanej)

Hits: 5886