Kapłani

Księża w parafii:

ks. Jan Reczek – proboszcz 

ks. Marcin Dudek – wikariusz

ks. Jan Gibała – emeryt

Hits: 346