• [Łk 18, 1-8] XXIX Niedziela Zwykła Jezus mówi nam, abyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie. Musimy szczerze wierzyć, że to, o co prosimy będzie nam dane. W życiu chcielibyśmy zdobyć wszystko natychmiast, ciągle się gdzieś spieszmy. Chcielibyśmy, aby wszystkie nasze błagania zostały spełnione od razu. Jednakże to cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu przynoszą zamierzone skutki. Przypowieść ukazuje, jak upór na modlitwie popłaca. Wdowa nachodziła sędziego do momentu, aż udzielił jej pomocy. Często modlitwa przychodzi nam z ogromnym trudem,…

 • Słowo Żywe

  Nie trać wiary

  [Łk 17, 11-19] XXVIII Niedziela Zwykła Jezus przechodząc przez pogranicze Samarii i Galileo spotyka dziesięciu trędowatych. Dzisiaj trąd symbolizuje grzech. Trędowaci poprosili Jezusa, aby się nad nimi zlitował. My też powinniśmy prosić o to Boga, gdy popełnimy grzech. Bez Jezusa sobie z tym nie poradzimy. Trzeba z pokorą poprosić Go o pomoc w uleczeniu choroby, jaką jest grzech. Ważne jest także to, co zrobił tylko jeden z oczyszczonych, Samarytanin. Wrócił do Jezusa i dziękował. Pośród warunków dobrej spowiedzi, ostatnim jest…

 • [Łk 17, 5-10] XXVII Niedziela Zwykła Jezus mówiąc o potędze wiary, posługuje się symbolem ziarna gorczycy, aby ukazać moc tej wiary w słowach. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wystarczy mała wiara, żeby Bóg uczynił rzeczy wielkie. Wiara, która jest słaba, rozwija się w głęboką oraz świadomą. W drugiej części Ewangelii słyszymy o zwyczajach w Palestynie. Słudzy ciężko pracują i dopiero po skończeniu pracy…

 • [Łk 16, 19-31] XXVI Niedziela Zwykła Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Historia o dwóch mężczyznach, którzy byli nieszczęśliwi, skłania nas do refleksji nad wartościami, którymi powinniśmy się kierować w życiu doczesnym. Pierwszy – paralityk nie mogący zasmakować szczęścia na ziemi, a drugi zaś – bogaty po śmierci nie zaznaje spokoju wiecznego. Kiedy kończy się dany im  czas na ziemi, dosięga ich…

 • Słowo Żywe

  Wciąż mam wybór

  [Łk 16, 1-13] XXV Niedziela Zwykła Wydaje mi się, że przypowieść Jezusa jest dla mnie nieco bolesną lekcją pokory. Nawet w doświadczaniu jednego z boleśniejszych grzechów jest wciąż nadzieja na wyjście z niego. Będąc w sytuacji nieuczciwego zarządcy wciąż mam wybór:  albo zamknę się w sobie i zginę, albo z pokorą wyznam, że jestem po prostu człowiekiem w potrzebie. Takie doświadczenie upadku w  danej sytuacji  może odsłonić mój egoizm. Jest to równoznaczne z tym, jak bardzo moje życie zależne jest…

 • [Łk 15, 1-32] XXIV Niedziela Zwykła Słyszymy od Jezusa o Synu który zostawia Ojca, zabiera swoją cześć majątku i odchodzi. Ponieważ żył rozrzutnie i stracił wszystko postanowił wrócić do Ojca, który przyjął go z ogromną miłością. Myślę, że najważniejszym przesłaniem tej Ewangelii nie jest miłość Ojca, który przyjmie swojego syna, chociaż ten powiedział Mu, że Go nie potrzebuje, że może żyć sam. Odwrócił się od Ojca, tak jak my odwracamy się od Boga myśląc, że sami świetnie sobie poradzimy. W…

 • [Łk 14, 25-33] XIII Niedziela Zwykła Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Nie chodzi tu o to, że aby być uczniem Jezusa nie mamy mieć nic. Chodzi tu bardziej o przywiązanie do tego, co na ziemi, a nie w niebie. Droga za Jezusem wymaga wytrwałości, duchowego realizmu i odwagi. Ilustrują je dwie przypowieści Jezusa: o człowieku który założył…

 • [Łk 14, 1.7-14] XXII Niedziela Zwykła W pierwszym momencie, gdy słyszę przypowieść o uczcie, przychodzi mi do głowy moje zachowanie w podobnych sytuacjach, kiedy trzeba zajmować jakieś miejsca, a w opinii ogółu każde z nich jest jakąś nobilitacją dla posiadacza. Przebija się też taka myśl, że uczta to przecież symbol wiecznej radości w niebie, a zajmowanie ostatniego miejsca, to nic innego, jak uznanie w sobie grzesznika, który pragnie być w niebie, ale ma poczucie, że nie jest tego godzien, dlatego…

 • [Łk 13, 22-30] XXI Niedziela Zwykła Gdy Jezus był w drodze do Jerozolimy ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Lecz Syn Boży nie odpowiada nam precyzyjnie, ponieważ wbrew przekonaniu, to nie od Niego zależy. To zależy od nas i od naszego wyboru, jeżeli wybierzemy niebo, to tam wejdziemy. Ale co to znaczy wybrać niebo? Wybierając niebo, wybieramy życie w przyjaźni z Bogiem. Aby wejść do nieba nie trzeba być od razu doskonałym, ale należy do tego dążyć.…

 • [12, 49-53] XX Niedziela Zwykła Zbawiciel przed powtórnym przyjściem na świat oznajmił: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Tym ogniem jest przede wszystkim moja miłość rozpalana w sercu przez Ducha Świętego. Chrystus pragnie, abym dzieliła się tym ogniem z każdym człowiekiem, i abym jak najwięcej serc ludzkich doprowadziła do zjednoczenia się wokół Niego. Chrzest, o którym mówi Jezus znaczy Jego bolesną mękę, zanurzenie się w cierpieniach, udrękach  i śmierć na krzyżu. Z tego…