• [J 8, 1-11] V Niedziela Wielkiego Postu Sądzenie innych, ocenianie ich słów i czynów przychodzi nam z łatwością, widzimy tylko to co robią i wydajemy wyroki, ale przecież nie od tego jesteśmy. Z wielkim trudem przychodzi nam stanąć w prawdzie o własnym życiu, przyznać się do grzechu. Wolimy go nie widzieć, a jeżeli tylko możemy, usprawiedliwić. Często próbujemy zasłonić się kimś „gorszym” od nas, kimś, kto nie jest w stanie ukryć swego grzechu przed ludźmi. Uczeni w Piśmie są autorytetami…

  • [Łk 15, 1-3. 11-32] IV Niedziela Wielkiego Postu Pan przedstawia nam swoją zdolność do wybaczania, do odpuszczania grzechów, swoje miłosierdzie w relacjach z ludźmi. Jezus jest utożsamiany z cudownym Ojcem, który wybacza swojemu synowi pomimo, że zgrzeszył, że stracił wszystko co miał. Jezus chce mi pokazać, że zawsze mogę zacząć podążać za Bogiem, jeśli tylko otworze na niego swoje serce. Widzę Jego miłosierdzie, które okazuje mi i każdemu człowiekowi. Każdy z nas jest takim Marnotrawnym Synem- słabym grzesznikiem niby nic nie…

  • [Łk 13, 1-9] III Niedziela Wielkiego Postu Jezus  mówi do mnie o grzechu niewiary, który powoduje śmierć duchową, a  jego skutki sięgają znacznie dalej niż skutki śmierci fizycznej.  … ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Nawrócenie się owocujące zbawieniem, czasem dokonuje się natychmiast po poznaniu Jezusa, niekiedy trwa dłużej. Bóg daje mi  na to czas, podobnie jak ogrodnik, który pragnie uratować drzewo figowe przed wycięciem.  Przykład  figowca, który nie owocuje, chociaż powinien jest dla mnie…

  • [Łk 9, 28b – 36] II Niedziela Wielkiego Postu Modlitwa to filar Wielkiego Postu. Warto więc, patrząc na Jezusa i od Niego się ucząc, uświadomić sobie w jakich sytuacjach i po co się modlimy. Sam nawyk wyuczony w dzieciństwie nie jest wystarczający. W modlitwie trzeba mi się rozwijać i umieć ją „smakować”. Uczniowie chcieli od Jezusa nauczyć się modlitwy, gdyż dla każdego Żyda praktyka modlitwy była tak oczywista i konieczna jak oddech. Jezus w modlitwie przeżywał coś więcej: relację z…

  • [Łk 4, 1 – 14] I Niedziela Wielkiego Postu Słyszymy, że szatan kusi Jezusa. Skoro ośmielił się podejść do Syna Bożego my jesteśmy narażeni jeszcze bardziej. Pan Jezus odrzuca pokusy, a Jego odpowiedzi są dla nas nadal ważne. Szatan wystawia Jezusa na próbę, mówi do niego Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem – Jezus daje mi pierwszą wskazówkę odpowiadając, że Nie samym chlebem żyje człowiek. Dzięki tym słowom uświadamiam sobie, jak mało ważne są rzeczy…

  • [Łk 6, 39-45] VIII Niedziela Zwykła W Ewangelii wg Św. Łukasza Pan Jezus daje nam wskazówki jak żyć pośród innych ludzi. Słowa te skłaniają nas do refleksji na temat dawania przykładu oraz szukania przykładnego życia dla innych i nas samych. Naszym najważniejszym wzorcem jest sam Jezus Chrystus. To właśnie On jest autorytetem z którego powinniśmy czerpać wszelkie możliwe wartości. Uczyć się miłości do bliźniego. Słowa Ewangelii mówią też, że to każdy z nas jest stworzony żeby nieść przykład. Jezus poprzez…

  • [Łk 6, 27-38] VII Niedziela Zwykła Jezus pokazuje mi, że łatwo jest kochać tych, którzy są wobec nas dobrzy. Wiele trudniej jest miłować ludzi wyrządzających nam krzywdę i przez których cierpimy. Syn Boży uczy, że najtrudniejsze jest odnoszenie się do swoich wrogów z miłością prawdziwą. Tak kochać potrafi ten kto jej doświadczył “Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Jednak nauka miłości musi odbywać się zupełnie inaczej: w zetknięciu z nieprzyjaciółmi i w doświadczeniu niewdzięczności. “Jeśli cię kto uderzy…

  • [Łk 6, 17.20-26] VI Niedziela Zwykła  Dlaczego, według słów Jezusa, lepiej jest być ubogim, głodnym, płaczącym i znienawidzonym, niż bogatym, sytym, śmiejącym się i chwalonym? Dlatego, że mając wiele na tym świecie, mimo woli rezygnuje z wieczności. Po prostu zapuszczam korzenie tu, na tym świecie. A to jest najgorsza rzecz, jaka może się mi przytrafić. Mimo to Jezus daje mi dziś nie nowe przykazania, ale błogosławieństwa. Jak to rozumieć? Przykazanie daje bezpieczną granicę, której nie powinno się przekraczać. Błogosławieństwa natomiast…

  • [Łk  5, 1-11] V Niedziela Zwykła Ludzie osiągają wielkie rzeczy, lecz nikt nie dochodzi do czegoś tak ogromnego sam, bez pomocy innych, bez pokornej i ukrytej pomocy Boga. Szymon Piotr po wyciągnięciu sieci, które zarzucił w jezioro  na słowa Jezusa, rozpoznał  natychmiast, że to co się stało, nie było tylko i  wyłącznie dziełem jego rąk.  Ilość złowionych ryb wprawiła go w zdumienie. Pan uspokaja  go słowami: “Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.”  Tak miłosierny jest Bóg.  Kiedy wołamy do…

  • [Łk  4, 21-30] IV Niedziela Zwykła Jezus nauczając w Nazarecie jest wśród bliskich, sąsiadów, krewnych i tych wszystkich, którzy pamiętali go jako dorastającego i pracującego pośród nich. Osoby te znające Go przecież od dzieciństwa nie mogą uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, a jednak są dumni słuchając jego nauki. Nazarejczycy są zadowoleni dopóki Syn Boży nie zaczyna mówić tego, co trudne. Tak samo jest z nami kiedy coś w nas trzeba zmienić aby stać się lepszymi, kiedy ktoś nam wytyka błędy,…