• [Łk 1, 1-4; 4, 14-21] III Niedziela Zwykła Jezus naucza w synagogach. Ja też przychodzę do Kościoła, aby słuchać Jego nauki. Każdy z nas potrzebuje od Niego rady lub wskazówki, jak lepiej wypełniać Jego wolę. Słyszymy także, że Jezus przyszedł, aby dać więźniom wolność. Czasami możemy czuć się jak więźniowie, być zniewoleni jakimś grzechem. Wtedy z pomocą przychodzi Jezus. Także kiedy nie dostrzegamy czegoś, nie widzimy wyjścia z trudnej sytuacji powinniśmy zwrócić się do Jezusa. Kiedy Jezus czyta fragment z…

 • [J 2, 1-11] II Niedziela Zwykła W opowiadaniu o Weselu w Kanie Galilejskiej moją uwagę zwróciło dwukrotne nawiązanie do weselenia się. Raz mowa o radości płynącej z wesela dwójki ludzi. A drugi raz o cudzie, którego dokonuje Jezus. Przemienia wodę w wino po tym, jak go zabrakło. W tej Ewangelii ukazuje się obraz Jezusa, jako nie tylko zwykłego człowieka, ale także Boga. Maryja mówi ludziom, aby robili, co jej Syn im nakazuje. Mówi także, że jeśli będą słuchać Go i…

 • [Łk 3, 15-16.21-22] Niedziela Chrztu Pańskiego Chrzest sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi, odnawia nas, i otwiera nasze serca na działanie Ducha Świętego. Jan Chrzciciel bardzo dobrze odczytał znaki które dał mu Bóg, a swoją misje wypełnił bez zarzutu, pokazując nam prawdziwego Zbawiciela. Przez chrzest i bierzmowanie Jezus wkroczył w moje życie jako Mesjasz. On sprawia, że jestem dzieckiem Boga. Zadaniem Jana było świadectwo o Synu Bożym. Pan przez chrzest dał zadanie także mnie. Moim obowiązkiem jest budowa Królestwa Bożego…

 • [Mt 2, 1-12] Uroczystość Objawienia Pańskiego Gwiazda, która wskazuje królom drogę do Zbawiciela ma głęboki symboliczny sens – pozwala prześledzić pewną drogę do wiary i odnalezienia samego Boga. Mędrcy podążyli za ukazanym im  znakiem porzucając wszelką ciasnotę przyzwyczajeń i ich codzienność. Byli głodni spotkania z Mesjaszem. W momencie, gdy wchodzą do domu i widzą Jezusa, zasłona, która nie pozwalała zobaczyć światu Boga zostaje rozdarta. Wszystkie narody mogą już zobaczyć, kim jest Bóg. Również i ja powinnam wytrwale szukać Prawdy,  nie…

 • Słowo Żywe

  Czas dla Boga

  [Łk 2, 41-52] Niedziela Świętej Rodziny W dzisiejszych czasach, kiedy obecne są różne środki transportu, przemieszczanie się jest bardzo łatwe. W czasach kiedy Jezus żył nie było to takie proste. Rodzice Jezusa co roku chodzili do Jerozolimy na Święto Paschy. Nie była to krótka droga. Musieli oni pokonać pieszo ok. 150 km. Powinniśmy się od nich uczyć wytrwałości w dążeniu do celu. Kiedy Jezus przebywał w Świątyni, przysłuchiwał się nauczycielom i zadawał im pytania. Myślę, że dzisiaj często brakuje nam…

 • [J 1, 1-18] Uroczystość Bożego Narodzenia Wypełniły się wszystkie proroctwa. Słowo stało się ciałem, to słowo przekazywane przez proroków przyjęło ludzkie ciało – Jezusa. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Jezus przyszedł do mnie, aby narodzić się w moim sercu, właśnie w tej ciemności, ubóstwie jakim jest moja dusza i serce marnego grzesznika. Nie pogardził nim, lecz przyszedł ze swoją łaską i miłością bo wie, że bez Niego jestem za słaba. Bez Jezusa,…

 • Łk 1, 39-45 [IV Niedziela Adwentu] Maryja w swojej podróży spieszy się. Myślę, że chce dzielić się darem otrzymanym od Boga. Pragnienie dzielenia się Darem od Boga i służba Elżbiecie pokazują mi potęgę Jej wiary. Maryja wie, że Dzieciątko nie należy do niej, ale jest Darem dla ludzi. Maryja opuszcza Nazaret. Tak samo ja muszę opuścić “własny Nazaret” i spojrzeć na róże rzeczy z innej perspektywy. Chcę pokonać swoje słabości, tak jak Maryja pokonuje góry. W te ostatnie dni adwentu,…

 • Słowo Żywe

  Ogień Miłości

  Łk 3, 10-18 [III Niedziela Adwentu – Gaudete] W Ewangelii nieustannie powtarza się pytanie: Co mamy czynić, aby dostąpić zbawienia? Tłumy ludzi przychodzą do Jana Chrzciciela z tym nurtującym ich zagadnieniem. Odpowiada im, aby byli sprawiedliwi i czynili dobro wokół siebie. Jan Chrzciciel przypomina mi, że chrzest jest początkiem drogi do zbawienia. Sam chrzest nie zmieni mojego postępowania, nie odmieni życia. Może się to stać tylko przy współpracy człowieka z Bogiem. Co mam w takim razie zrobić? Św. Jan w…

 • Łk 21, 25-28. 34-36 [II Niedziela Adwentu] Jan Chrzciciel, wzywa mnie, bym otworzyła drogę do serca nadchodzącemu  Zbawicielowi. Wszystkie ścieżki życia mam tak przygotować dla Pana, aby mógł On wejść nimi do mojego serca. Teraz tylko zadaję sobie to pytanie: Co konkretnie dla mnie znaczą te słowa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela? „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!” Słowa te będą już…

 • Łk 21, 25-28. 34-36 [I Niedziela Adwentu] W pierwszym momencie wydawało mi się, że Jezus chce przestraszyć swoich uczniów, że chce ich przerazić wizją czasów ostatecznych. Znaki na słońcu, trwoga narodów, nawałnice, ludzie mdlejący ze strachu. Jeśli dobrze to wszystko sobie wyobrażę, to naprawdę budzi przerażenie. Czy to jest cel mojego adwentowego oczekiwania? Przecież ten czas zawsze zupełnie inaczej mi się kojarzył. Dopiero po uważniejszej lekturze widzę, że przychodzący Jezus gwarantuje odkupienie, zachęca do odwagi i daje poczucie pokoju w…