• [Łk 6, 27-38] VII Niedziela Zwykła Jezus pokazuje mi, że łatwo jest kochać tych, którzy są wobec nas dobrzy. Wiele trudniej jest miłować ludzi wyrządzających nam krzywdę i przez których cierpimy. Syn Boży uczy, że najtrudniejsze jest odnoszenie się do swoich wrogów z miłością prawdziwą. Tak kochać potrafi ten kto jej doświadczył “Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Jednak nauka miłości musi odbywać się zupełnie inaczej: w zetknięciu z nieprzyjaciółmi i w doświadczeniu niewdzięczności. “Jeśli cię kto uderzy…

 • [Łk 6, 17.20-26] VI Niedziela Zwykła  Dlaczego, według słów Jezusa, lepiej jest być ubogim, głodnym, płaczącym i znienawidzonym, niż bogatym, sytym, śmiejącym się i chwalonym? Dlatego, że mając wiele na tym świecie, mimo woli rezygnuje z wieczności. Po prostu zapuszczam korzenie tu, na tym świecie. A to jest najgorsza rzecz, jaka może się mi przytrafić. Mimo to Jezus daje mi dziś nie nowe przykazania, ale błogosławieństwa. Jak to rozumieć? Przykazanie daje bezpieczną granicę, której nie powinno się przekraczać. Błogosławieństwa natomiast…

 • [Łk  5, 1-11] V Niedziela Zwykła Ludzie osiągają wielkie rzeczy, lecz nikt nie dochodzi do czegoś tak ogromnego sam, bez pomocy innych, bez pokornej i ukrytej pomocy Boga. Szymon Piotr po wyciągnięciu sieci, które zarzucił w jezioro  na słowa Jezusa, rozpoznał  natychmiast, że to co się stało, nie było tylko i  wyłącznie dziełem jego rąk.  Ilość złowionych ryb wprawiła go w zdumienie. Pan uspokaja  go słowami: “Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.”  Tak miłosierny jest Bóg.  Kiedy wołamy do…

 • [Łk  4, 21-30] IV Niedziela Zwykła Jezus nauczając w Nazarecie jest wśród bliskich, sąsiadów, krewnych i tych wszystkich, którzy pamiętali go jako dorastającego i pracującego pośród nich. Osoby te znające Go przecież od dzieciństwa nie mogą uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, a jednak są dumni słuchając jego nauki. Nazarejczycy są zadowoleni dopóki Syn Boży nie zaczyna mówić tego, co trudne. Tak samo jest z nami kiedy coś w nas trzeba zmienić aby stać się lepszymi, kiedy ktoś nam wytyka błędy,…

 • [Łk 1, 1-4; 4, 14-21] III Niedziela Zwykła Jezus naucza w synagogach. Ja też przychodzę do Kościoła, aby słuchać Jego nauki. Każdy z nas potrzebuje od Niego rady lub wskazówki, jak lepiej wypełniać Jego wolę. Słyszymy także, że Jezus przyszedł, aby dać więźniom wolność. Czasami możemy czuć się jak więźniowie, być zniewoleni jakimś grzechem. Wtedy z pomocą przychodzi Jezus. Także kiedy nie dostrzegamy czegoś, nie widzimy wyjścia z trudnej sytuacji powinniśmy zwrócić się do Jezusa. Kiedy Jezus czyta fragment z…

 • [J 2, 1-11] II Niedziela Zwykła W opowiadaniu o Weselu w Kanie Galilejskiej moją uwagę zwróciło dwukrotne nawiązanie do weselenia się. Raz mowa o radości płynącej z wesela dwójki ludzi. A drugi raz o cudzie, którego dokonuje Jezus. Przemienia wodę w wino po tym, jak go zabrakło. W tej Ewangelii ukazuje się obraz Jezusa, jako nie tylko zwykłego człowieka, ale także Boga. Maryja mówi ludziom, aby robili, co jej Syn im nakazuje. Mówi także, że jeśli będą słuchać Go i…

 • [Łk 3, 15-16.21-22] Niedziela Chrztu Pańskiego Chrzest sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi, odnawia nas, i otwiera nasze serca na działanie Ducha Świętego. Jan Chrzciciel bardzo dobrze odczytał znaki które dał mu Bóg, a swoją misje wypełnił bez zarzutu, pokazując nam prawdziwego Zbawiciela. Przez chrzest i bierzmowanie Jezus wkroczył w moje życie jako Mesjasz. On sprawia, że jestem dzieckiem Boga. Zadaniem Jana było świadectwo o Synu Bożym. Pan przez chrzest dał zadanie także mnie. Moim obowiązkiem jest budowa Królestwa Bożego…

 • [Mt 2, 1-12] Uroczystość Objawienia Pańskiego Gwiazda, która wskazuje królom drogę do Zbawiciela ma głęboki symboliczny sens – pozwala prześledzić pewną drogę do wiary i odnalezienia samego Boga. Mędrcy podążyli za ukazanym im  znakiem porzucając wszelką ciasnotę przyzwyczajeń i ich codzienność. Byli głodni spotkania z Mesjaszem. W momencie, gdy wchodzą do domu i widzą Jezusa, zasłona, która nie pozwalała zobaczyć światu Boga zostaje rozdarta. Wszystkie narody mogą już zobaczyć, kim jest Bóg. Również i ja powinnam wytrwale szukać Prawdy,  nie…

 • Słowo Żywe

  Czas dla Boga

  [Łk 2, 41-52] Niedziela Świętej Rodziny W dzisiejszych czasach, kiedy obecne są różne środki transportu, przemieszczanie się jest bardzo łatwe. W czasach kiedy Jezus żył nie było to takie proste. Rodzice Jezusa co roku chodzili do Jerozolimy na Święto Paschy. Nie była to krótka droga. Musieli oni pokonać pieszo ok. 150 km. Powinniśmy się od nich uczyć wytrwałości w dążeniu do celu. Kiedy Jezus przebywał w Świątyni, przysłuchiwał się nauczycielom i zadawał im pytania. Myślę, że dzisiaj często brakuje nam…

 • [J 1, 1-18] Uroczystość Bożego Narodzenia Wypełniły się wszystkie proroctwa. Słowo stało się ciałem, to słowo przekazywane przez proroków przyjęło ludzkie ciało – Jezusa. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Jezus przyszedł do mnie, aby narodzić się w moim sercu, właśnie w tej ciemności, ubóstwie jakim jest moja dusza i serce marnego grzesznika. Nie pogardził nim, lecz przyszedł ze swoją łaską i miłością bo wie, że bez Niego jestem za słaba. Bez Jezusa,…