• [Łk 9, 11-17] Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Jezus nie zatrzymał się przy karmieniu samej duszy Słowem Bożym, lecz także karmi ciało. Dużo mówił również o chorych i cierpiących, których uzdrowił. Uzdrowienia Jezusa nie dotyczyły tylko duszy, ale i również ciała. Jezus nie posłuchał rady swoich uczniów, tylko nakazał im podać Mu pięć chlebów i dwie ryby. Po Jego modlitwie i błogosławieństwie odebrali już pomnożony pokarm. Jezus sprawił, że dzielenie się z innymi przyniosło cudowne owoce. Uczniowie Chrystusa zaspokoili…

  • [J 16, 12-15] Uroczystość Najświętszej Trójcy Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty jednoczy się z nami. Jezus Chrystus objawia nam doskonałego Ojca, lecz także w Synu Bożym objawia się Duch Święty. Ojciec daje Synowi wszystko co ma, a Duch Święty otrzymuje wszystko od Ojca i Syna. Trójca Święta przybywa do nas oraz mieszka w nas i przemienia nas. To właśnie Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy. Jestem zaproszona, żeby wchodzić w tę wspólnotę miłości, żeby uczyć się tej…

  • [J 7, 37-39] Zesłanie Ducha Świętego Grzech który popełniam, jest efektem mojego egoizmu i pychy. Wiem już, że wynika ona z mojej ludzkiej ułomności i naturalnej potrzeby kochania, która gdy jest niezaspokojona prowadzi do uciekania w słabości, i której tu na ziemi jako człowiek nigdy sama nie wypełnię. Bóg doskonale o tym wie, dlatego woła do mnie, do dziecka spragnionego miłości: Przyjdź do mnie! Ugaś swoje pragnienie moją miłością, którą chce ci dać, bo jest czysta, nieskalana, prawdziwa i nieprzemijająca,…

  • [Łk 24, 46-53] Wniebowstąpienie Pańskie Zbawiciel przez błogosławieństwo podkreśla przymierze między nami, a nim samym. Wspominając przed wniebowstąpieniem o swojej śmierci zaświadcza o odkupieniu grzechów wszystkim narodom za sprawą ukrzyżowania. Syn Boży okazuje wobec nas niebywałą miłość, potrafi wybaczyć nam nasze wszystkie przewinienia i grzechy. Pan tłumaczy nam, że jesteśmy świadkami jego słowa, a nie tylko zwykłymi słuchaczami. Przez swoje wniebowstąpienie jeszcze bardziej podkreśla swą boskość. Udowadnia nam to po raz kolejny, że Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym. Jeżeli chcemy…

  • [J 14, 23-29] VI Niedziela Wielkanocna Jezus uprzedza nas przed tajemnicą, która ma się wypełnić, abyśmy mogli w nią uwierzyć. Chrystus pokazuje miłość jako fundament wiary: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Zbawiciel tłumaczy nam, że musi odejść do Ojca i dlatego powinniśmy się cieszyć. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. Jezus także zapowiada przyjście…

  • [J 13, 31-33a.34-35] V Niedziela Wielkanocna Czy Bóg pokazuje mi jak powinnam kochać bliźniego? Przykazanie miłości wskazuje, że jego miłość jest bez granic. Bóg mnie kocha mimo wszystko. Jezus swoim uczniom mówił: Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. On również ukochał mnie bez granic, tak bardzo, że umarł za mnie na krzyżu. Własnie z jego postawy powinnam brać przykład. Nie łatwo znaleźć osobę, która będzie mogła oddać swoje życie za kogoś innego. Byłaby…

  • [J 10, 27-30] IV Niedziela Wielkanocna Pasterz dba o swoje owce, chroni je przed złem oraz chce dla nich jak najlepiej. Tak Pan, Dobry Pasterz trzyma mnie w swojej opiece i prowadzi właściwymi ścieżkami przez życie, abym potem mogła radować się z Nim w Wieczności. Jezus nazywa swoimi te owce, które słuchają Jego głosu i idą za Nim. Wystarczy, że w pełni zaufam Panu i podążę za Jego Słowem, które do mnie kieruje. Posłuszną owcą stanę się dopiero wtedy, gdy…

  • [J 21, 1-14] III Niedziela Wielkanocna Nadal przyglądamy się objawieniom Chrystusa Zmartwychwstałego. Wydaje się, że po wydarzeniach paschalnych, apostołowie powracają do swoich codziennych zajęć. Jakby zapomnieli, że Mistrz uczynił ich rybakami ludzi. Ten błąd przyznaje sam ewangelista stwierdzeniem, że mimo wysiłku nic nie złowili. To była noc apostołów. Jednak o świcie, rozpoznana przez nich obecność Pana całkowicie zmienia sytuację. Szymon Piotr, który wcześniej zainicjował nieudany połów, teraz wyciąga sieci pełne ryb. Kiedy apostołowie ewangelizują pod spojrzeniem Pana Jezusa i z…

  • [J 19, 25-27] Uroczystość NMP Królowej Polski Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». Jezus daje uczniowi swoją Matkę, ale nie tylko jemu, daje też nam. Powinniśmy wtedy tak jak uczeń, zabrać Maryję do siebie. Ona wypełnia doskonale słowa swojego Syna. Jest nam Matką, wierną i współczującą, która pomaga nam każdego dnia. Pociesza nas i wstawia się za nami. Zastanawiam się, jakie miejsce…

  • [J 20, 19-31] Niedziela Miłosierdzia Jezus pokazuje nam wszystkim, jak ważnym czynnikiem w życiu jest wiara. Mimo drzwi zamkniętych Jezus stanął pośród swoich uczniów i ogłosił im pokój. Gdy przyszedł do nich po raz pierwszy nie było z nimi jednego z apostołów – Tomasza. Pozostali radowali się i mówili o tym, co wydarzyło się, a on nie dowierzał. Trudno mu było uwierzyć na słowo. Jezus przyszedł ponownie, aby Tomasz własnymi oczyma mógł ujrzeć jego oblicze i własnymi rękoma dotknąć jego…