• [Mt 5, 17-37] VI Niedziela Zwykła Pouczenia Jezusa wydają się nam proste, jasne i oczywiste do momentu kiedy nie spróbujemy według nich żyć, bo wtedy wymaga to od nas dużo odwagi. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Chrystus pokazuje jaka jest nasza wartość. Chodzi o to by żyć tak,…

 • [Mt 5, 13-16] V Niedziela Zwykła Wy jesteście światłem świata. Wiara jest łaską, która jak zapalone światło pozwala odnaleźć sens życia, którym jest Bóg. Jako chrześcijanie napełnieni światłem Chrystusa możemy stawać się przykładem w czynieniu dobra. Każdy z nas jest wezwany do dawania świadectwa o Jezusie. Mamy wskazywać drogę do celu, którym jest zbawienie. Pan Bóg nie oczekuje od nas wielkich rzeczy, tylko głębokiej wiary w Jego Słowo. Ja także chce promienieć światłem Chrystusa, każdego dnia, dawać świadectwo mojej wiary.…

 • [Łk 2, 22-40] Ofiarowanie Pańskie W moim sercu zapadły słowa, które choć nie takie oczywiste tak bardzo aktualne i tak bardzo odzwierciedlające ludzkie życiowe rozterki. Bóg mówi przez Symeona do mnie A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, co oznacza, że jestem wybrana Przez Boga, moje serce, moje życie nie będzie usłane różami, będzie ciężkie i będę cierpieć, ale z każdą moją wylaną łzą ktoś zatrzyma się w życiowym pośpiechu i spojrzy na swoje życie…

 • Słowo Żywe

  Żyć Słowem

  [Mt 4, 12-23] Niedziela Słowa Bożego Światło nieustannie wschodzi nade mną. Jest nim Jezus Chrystus, który daje mi się poznać każdego dnia w Słowie Bożym. W ten sposób oświeca moje życie. Blask jego osoby daje mi zrozumienie, daje mi wskazówki, daje mi prawdę o sobie samym. Słowo Boże jest pokarmem codziennym, bez którego nie mogę iść przez życie będąc chrześcijaninem, ale w Ewangelii odnajduję kolejną wskazówkę, że słuchanie i głoszenie Słowa zawsze idzie w parze z czynami, z uzdrowieniem człowieka.…

 • Słowo Żywe

  Rozpoznać Prawdę

  [J 1, 29-34] II Niedziela Zwykła Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa i wypowiedział świadectwo o nim Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Te słowa wypowiada kapłan podczas Eucharystii, podnosząc przełamaną Hostię. Jan po tych słowach mówi o tym, że wcześniej Go nie znał, lecz wiedział dużo o Jego życiu. Chrzciciel poznał Jezusa po tym, gdy zobaczył Ducha Świętego zstępującego i spoczywającego nad Nim. Duch Święty pozwala rozpoznać prawdę człowieka, pozwala nam zobaczyć odbicie Boga. Jeśli nie zobaczymy w nim Ducha…

 • Słowo Żywe

  Nie jestem sam

  [Mt 3, 13-17] Niedziela Chrztu Pańskiego Chrzest Chrystusa w Jordanie to Jego pierwsze publiczne objawienie jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie też całej Trójcy Świętej. Wydarzenie to było zapoczątkowaniem działalności Jezusa. Mesjasz staje przed Janem w wodach Jordanu, zwracając się do niego z prośbą o udzielenie Mu chrztu świętego. Jan wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, bo jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca wykonuje wszystko, co karze mu Chrystus. Jan jest też świadkiem, jak…

 • [Mt 2, 1-12] Objawienie Pańskie Mędrcy podążają za gwiazdą, aby dotrzeć do Jezusa i móc oddać mu pokłon. Chcą spotkać Syna Bożego i złożyć dary. Królowie w pełni ufają Bogu, zawierzają siebie Jemu i idą za gwiazdą, wierząc, że właśnie ona doprowadzi ich do miejsca narodzenia. Czy ja potrafię w pełni zaufać Panu Bogu, oddać się zupełnie i iść drogą którą On mi wyznacza? Chcę być, jak królowie, oddać się Bogu i uwielbiać Go, trwać w Jego miłości, zawierzyć Mu…

 • Słowo Żywe

  Światłość

  [J 1, 1-18] II Niedziela po Bożym Narodzeniu Bóg mówi do nas, że On jest Słowem. Słowem jest Syn Boży Jezus Chrystus. Wszyscy powstaliśmy dzięki Słowu. W Nim nie tylko jest nasz początek, ale także my sami. Jezus w Słowie Ojca przychodzi do mnie, jak do swojej własności. Daje mi wybór: mogę wybrać Jego, czyli Światłość, albo świat, który go nie przyjął, świat pogrążony w ciemności. Bóg stwarzając świat oddzielił światłość od ciemności. Ale w skutek naszego grzechu, konieczne okazało…

 • [Mt 2, 13-15.19-23] Niedziela Świętej Rodziny Wielokrotnie mówimy, że wszystko zaczyna się od Łaski Bożej, z którą człowiek powinien współpracować. To Bóg jest pierwszy, i to On wychodzi z inicjatywą. Dziś szczególnie chcę patrzeć na Św. Józefa. Jest on doskonałym przykładem pokładania ufności w Bogu i zdecydowanego działania wedle Jego woli. Historia życia Józefa, jak i całej Świętej Rodziny uczy mnie, że w życiu nie ma przypadków. W przeciwnościach mam czynić to, co jest w zasięgu moich możliwości, ale przede…

 • Słowo Żywe

  Bóg z nami

  [Mt 1, 18-24] IV Niedziela Adwentu Św. Józef, pobożny, ufny Bogu uczy nas jak postępować. Gdy Anioł Pański odwiedził go podczas snu, zgodził się wziąć do siebie Maryję. Nie bał się konsekwencji, które się z tym łączyły, był jej wierny na dobre i na złe. Postanowił zaopiekować się dzieckiem, przyjąć je w swoim sercu. Imię Emmanuel oznacza Bóg z nami. Starajmy się tak jak św. Józef pamiętać o jego obecności i pokładać w Nim nadzieję. Zastanówmy się czy my również…