• Słowo Żywe

  Pascha Pana

  Wigilia Paschalna [Rdz 1, 1-2,2] [Wj 14, 15-15,1a] [Ez 36, 16-17a.18-28] [Rz 6, 3-11] [Łk 24, 1-12] Bóg przygotowywał nas wszystkich do tego wydarzenia. Zanim Jezus Chrystus objawił się ludzkości, Bóg już ustanowił dla Izraelitów Paschę, która była przygotowaniem do wydarzeń zbawczych z Wieczernika, Golgoty i Grobu, który musiał pozostać pusty. Już wtedy Bóg przewidział, że chrześcijanie wszystkich czasów będą mogli mieć udział w tych wydarzeniach przez uczestniczenie w Liturgii. To dlatego jesteśmy w Słowie Bożym przeprowadzani przez całą Historię…

 • Liturgia Męki Pańskiej [Iz 52,13-53,12] [Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25] [Hbr 4,14-16; 5,7-9] [J 18,1-19,42] Dzisiejszy dzień to czasz naszego spotkania z Jezusem, Bogiem, który uniżył się dla człowieka, i w swojej miłości wybawił nas. To dzień ogołocenia. Jezus Chrystus ogołocił się ze wszystkiego. Wszystko zostało Mu zabrane. Jesteśmy dziś z Panem w jego uniżeniu. Dla nas, chrześcijan krzyż ma znaczenie wyjątkowe. Nie jest symbolem wyłącznie cierpienia i męki, ale przede wszystkim miłości. Miłości bez żadnych granic, miłości jaką pokochał nas Bóg. “Wzgardzony…

 • Wielki Czwartek [Wj 12, 1-8. 11-14] [Ps 116B, 12-13.15.16bc.17-18] [1 Kor 11, 23-26] [J 13, 1-15] Pan Bóg obwieszcza Mojżeszowi  i  Aaronowi  jak powinna odbywać się wieczerza paschalna. Mówi, aby każdy Izraelita postarał się o baranka dla rodziny. Nakazuje zabić go i pokropić  jego krwią progi swoich domów na znak ofiary. Pan karząc ziemię egipską,  gdy zobaczy krew baranka na drzwiach przejdzie obok, nie zsyłając  żadnej plagi. Czy my również jako chrześcijanie XXI wieku mamy składać Bogu ofiary, w taki…

 • [Łk 19, 28 – 40] Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej W czasach biblijnych osła używano jako środka transportu. Jezus posłał swoich uczniów, aby przyprowadzili Mu młodego osła, na którym wjedzie do Jerozolimy. Ewangelia pokazuje nam pokorę i odwagę Jezusa. Wiedział, co Go czeka za kilka dni. Wiedział też, że ci ludzie, którzy teraz Go witają przy wjeździe do Jerozolimy wydadzą na Niego wyrok ukrzyżowania. Każdy z nas może porównać się do tych ludzi. Przyjmując Komunię witamy Jezusa w naszym sercu.…

 • [J 8, 1-11] V Niedziela Wielkiego Postu Sądzenie innych, ocenianie ich słów i czynów przychodzi nam z łatwością, widzimy tylko to co robią i wydajemy wyroki, ale przecież nie od tego jesteśmy. Z wielkim trudem przychodzi nam stanąć w prawdzie o własnym życiu, przyznać się do grzechu. Wolimy go nie widzieć, a jeżeli tylko możemy, usprawiedliwić. Często próbujemy zasłonić się kimś „gorszym” od nas, kimś, kto nie jest w stanie ukryć swego grzechu przed ludźmi. Uczeni w Piśmie są autorytetami…

 • [Łk 15, 1-3. 11-32] IV Niedziela Wielkiego Postu Pan przedstawia nam swoją zdolność do wybaczania, do odpuszczania grzechów, swoje miłosierdzie w relacjach z ludźmi. Jezus jest utożsamiany z cudownym Ojcem, który wybacza swojemu synowi pomimo, że zgrzeszył, że stracił wszystko co miał. Jezus chce mi pokazać, że zawsze mogę zacząć podążać za Bogiem, jeśli tylko otworze na niego swoje serce. Widzę Jego miłosierdzie, które okazuje mi i każdemu człowiekowi. Każdy z nas jest takim Marnotrawnym Synem- słabym grzesznikiem niby nic nie…

 • [Łk 13, 1-9] III Niedziela Wielkiego Postu Jezus  mówi do mnie o grzechu niewiary, który powoduje śmierć duchową, a  jego skutki sięgają znacznie dalej niż skutki śmierci fizycznej.  … ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Nawrócenie się owocujące zbawieniem, czasem dokonuje się natychmiast po poznaniu Jezusa, niekiedy trwa dłużej. Bóg daje mi  na to czas, podobnie jak ogrodnik, który pragnie uratować drzewo figowe przed wycięciem.  Przykład  figowca, który nie owocuje, chociaż powinien jest dla mnie…

 • [Łk 9, 28b – 36] II Niedziela Wielkiego Postu Modlitwa to filar Wielkiego Postu. Warto więc, patrząc na Jezusa i od Niego się ucząc, uświadomić sobie w jakich sytuacjach i po co się modlimy. Sam nawyk wyuczony w dzieciństwie nie jest wystarczający. W modlitwie trzeba mi się rozwijać i umieć ją „smakować”. Uczniowie chcieli od Jezusa nauczyć się modlitwy, gdyż dla każdego Żyda praktyka modlitwy była tak oczywista i konieczna jak oddech. Jezus w modlitwie przeżywał coś więcej: relację z…

 • [Łk 4, 1 – 14] I Niedziela Wielkiego Postu Słyszymy, że szatan kusi Jezusa. Skoro ośmielił się podejść do Syna Bożego my jesteśmy narażeni jeszcze bardziej. Pan Jezus odrzuca pokusy, a Jego odpowiedzi są dla nas nadal ważne. Szatan wystawia Jezusa na próbę, mówi do niego Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem – Jezus daje mi pierwszą wskazówkę odpowiadając, że Nie samym chlebem żyje człowiek. Dzięki tym słowom uświadamiam sobie, jak mało ważne są rzeczy…

 • [Łk 6, 39-45] VIII Niedziela Zwykła W Ewangelii wg Św. Łukasza Pan Jezus daje nam wskazówki jak żyć pośród innych ludzi. Słowa te skłaniają nas do refleksji na temat dawania przykładu oraz szukania przykładnego życia dla innych i nas samych. Naszym najważniejszym wzorcem jest sam Jezus Chrystus. To właśnie On jest autorytetem z którego powinniśmy czerpać wszelkie możliwe wartości. Uczyć się miłości do bliźniego. Słowa Ewangelii mówią też, że to każdy z nas jest stworzony żeby nieść przykład. Jezus poprzez…