Słowo Żywe

Gotowość do słuchania

XV Niedziela Zwykła (A)

Siewca to Jezusa, którego nauka, jak ziarno, trafia na mniej lub bardziej podatny grunt, a ten oznacza gotowość ludzi do słuchania nauk Bożych.

Pierwsze ziarno symbolizuje mnie, gdy słucham słów Pana ale w żaden sposób nie staram się ich zrozumieć. Drugie odnosi się do sytuacji, gdy może i mam dobre chęci, ale zbyt mało jest we mnie wytrwałości i wiary, dlatego słowo Boże nie zakorzenia się na stałe w moim sercu. Ciernie są metaforą pokus i rozkoszy, którym często ulegam. Trzecie ziarno jest jak ja, gdy rozumiem nauki Chrystusa i staram się żyć zgodnie z nimi, ale nie mogę oprzeć się życiowym przyjemnościom. Urodzajna gleba to symbol tych, którzy są otwarci na naukę, słuchają Słowa Bożego i starają się żyć zgodnie z nim, przekazując te prawdy kolejnym pokoleniom.

Kto ma uszy, niechaj słucha!

[Klaudia]

Hits: 95