Słowo Żywe

Pokrzepia mnie i daje mi siłę

XIV Niedziela Zwykła (A)

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Jezus dziękuje Ojcu, że objawił się ludziom prostym, ponieważ to właśnie oni  doskonale wykorzystują dary Boże. Ludzie prości są bliżej Chrystusa, przez większe zaufanie, otwartość i pokorę są w stanie iść ścieżką wskazaną przez Pana Boga.  Podążają oni za światłem Chrystusa, kierują się Bożymi przykazaniami i karmią Słowem Bożym. Czy dostrzegam moją grzeszność? Czy dążę do bycia człowiekiem o sercu prostym i  otwartym na drogowskazy Pana Boga?

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. W najtrudniejszych sytuacjach mojego życia odnajdę pomoc u Pana Boga, który pokrzepia mnie i daje mi siłę, abym podążała drogą prowadzącą do zbawienia. Jeśli oddam się Bogu i zaufam osiągnę pokój i szczęście wieczne.

[Monika]

Hits: 65