Słowo Żywe

Gdzie twój skarb?

XVII Niedziele Zwykła (A)

Pytam siebie dziś: czy jestem choć trochę podobna do kupca i rolnika? Aby być podobnym muszę najpierw zrozumieć ich postawę. Rolnik znalazł skarb ukryty. Kupiec szukał drogocennych pereł. Królestwo Niebieskie odkrywa się dla mnie, jeśli go szukam, dążę do niego, zgłębiam, odczytuje drogowskazy. Mój dzień ma być wypełniony szukaniem Boga, wszystko co robię ma być dążeniem do Królestwa Niebieskiego.

Co robi dalej rolnik i kupiec? Rzuca wszystko, zostawia całe swoje życie, sprzedaje dobytek aby tylko zdobyć i trzymać przy sobie skarb. Pytam siebie dziś: ile ja jestem w stanie oddać ze swojego życia dla Królestwa Niebieskiego? Muszę dziś zostawić swoje stare nawyki, przyzwyczajenia, grzechy. Tylko gdy oddam całe życie Bogu, zostawię za sobą grzeszną przeszłość, będę szczęśliwa jak rolnik i kupiec.

[Joanna]

Hits: 58