Słowo Żywe

Daj mi nadzieję i wytrwałość

XX Niedziela Zwykła (A)

Strudzona matka prosi Jezusa o pomoc, uwolnienie córki od działania złego ducha. On nie wykazuje zainteresowania jej problemami, ale kobieta z uporem prosi Go, aby zajął się jej córką. Matka ukazała Jezusowi cierpliwość i wytrwałość, a On w odpowiedzi uleczył dziecko.

Pan docenia pokorę, wytrwałość w wierze i przynoszonych prośbach. Jeśli będziemy pokładać nasze nadzieje w Panu, to wiara nie osłabnie.

Jaka jest moja wiara? Jestem wierna Panu Bogu? Czy potrafię z przekonaniem  prosić o miłosierdzie ? Czy potrafię nieugięcie dążyć do celu jakim jest życie w Królestwie Niebieskim? Panie Boże proszę, daj mi nadzieję i wytrwałość kobiety kananejskiej.

[Monika]

Hits: 83