Słowo Żywe

Prostujcie ścieżki dla Niego

II Niedziela Adwentu

Łk 3, 1-6

Prorok nakazuje nam prostować swoje drogi dla Pana oraz mówi, że każda nierówność zostanie naprawiona.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! – te słowa mówią nam, że nie mamy prostować ścieżek dla siebie, ale mamy je prostować dla Pana, żebyśmy pozwolili Panu przyjść do nas jak najszybciej i najprościej. Trudno się chodzi jeśli droga jest kręta, posiada doły i garby, dlatego Izajasz każe nam je prostować, aby Bóg nie miał problemu przyjść do naszego serca.

Ewangelia mimo tego, że jest krótka daje nam bardzo ważną naukę. Nie wszystko musimy robić, żeby to nam było łatwiej, ale musimy też tak czynić i działać, aby Bóg mógł do nas dotrzeć.

[Adrian]

Hits: 89