Słowo Żywe

Cóż mamy czynić?

III Niedziela Adwentu

Łk 3, 10-18

Droga która prowadzi nas do Boga związana jest ściśle z postępowaniem zgodnym ze swoim sumieniem. Uczy nas tego Jan Chrzciciel. Odpowiada on na pytania celników, żołnierzy i całych tłumów ludzi Cóż mamy czynić? i daje wskazania: postępujcie w sposób sprawiedliwy, umiejcie dzielić się tym, co posiadacie z potrzebującymi, wypełniajcie sumiennie swoje obowiązki.

Jan Chrzciciel uznawany był za Mesjasz. Gdy doszły do niego podejrzewania ludzi, co do niego, on powiedział ludziom nad brzegiem Jordanu, o tym że przychodzi silniejszy od niego, że niedługo poznają prawdziwego Mesjasza. Mówi też o tym, że ten będzie ich chrzcił ogniem i Duchem Świętym.

Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiejadło, o którym mówi Jan, to porównanie do łaski Bożej, która w duszy oddziela zalety od wad. Przecznica jest symbolem zalet, a plewy symbolizują wady. Plewy należy spalić, aby z pszenicy zrobić dobry chleb.

[Mikołaj]

Hits: 109