Słowo Żywe

Bóg chce budować na tobie

XXI Niedziela Zwykła (A)

Bóg pyta uczniów kim dla nich jest. Piotr mówi, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

Każdy z nas ma swoje wyobrażenie Boga. Jeśli jesteśmy jak Piotr, czyli Skała, Pan zbuduje na nas świątynie. Będzie nas błogosławił i trwał przy nas. Aby tak się stało, potrzebny jest stały kontakt między człowiekiem a Bogiem.

[Natalia]

Hits: 98