Słowo Żywe

Życie w przyjaźni z Bogiem

[Łk 13, 22-30]
XXI Niedziela Zwykła

Gdy Jezus był w drodze do Jerozolimy ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Lecz Syn Boży nie odpowiada nam precyzyjnie, ponieważ wbrew przekonaniu, to nie od Niego zależy. To zależy od nas i od naszego wyboru, jeżeli wybierzemy niebo, to tam wejdziemy. Ale co to znaczy wybrać niebo? Wybierając niebo, wybieramy życie w przyjaźni z Bogiem. Aby wejść do nieba nie trzeba być od razu doskonałym, ale należy do tego dążyć.

Najważniejszym pytaniem nie jest to, czy ktoś słyszał o Jezusie, słyszał jego słowa, ale to, czy dał mu się poznać, czy chciał się z nim zaprzyjaźnić. Bóg chce być blisko mnie, chce żyć ze mną w przyjaźni, ale przyjaźń wymaga także zaangażowania, poświęcenia i codziennego wysiłku – to są te ciasne drzwi.

[Agnieszka]

Hits: 42