Słowo Żywe

Z Bogiem możemy wszystko

[Łk 17, 5-10]
XXVII Niedziela Zwykła

Jezus mówiąc o potędze wiary, posługuje się symbolem ziarna gorczycy, aby ukazać moc tej wiary w słowach. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wystarczy mała wiara, żeby Bóg uczynił rzeczy wielkie. Wiara, która jest słaba, rozwija się w głęboką oraz świadomą.

W drugiej części Ewangelii słyszymy o zwyczajach w Palestynie. Słudzy ciężko pracują i dopiero po skończeniu pracy mają czas wytchnienia dla siebie. W pogańskim Rzymie niewolnicy byli zaś dopuszczani do stołów.

Jezus w czasie ostatniej wieczerzy złożył szaty i przepasał się prześcieradłem, nalał wody do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi i je wycierać. Jezus przez ten gest przekazał nam przykład postępowania. Tutaj chodzi o świadomości naszej relacji z Jezusem, z Bogiem. Wobec Boga będziemy zawsze sługami, wszystko co czynimy jest jego darem, łaską. Z nim nawet morwy możemy wyrywać.

Powinniśmy zadać sobie pytanie: Czy mamy świadomość, że z Bogiem uczynimy wszystko?

[Natalia]

Hits: 62