Słowo Żywe

Szersza perspektywa

[Łk 6, 17.20-26]
VI Niedziela Zwykła 

Dlaczego, według słów Jezusa, lepiej jest być ubogim, głodnym, płaczącym i znienawidzonym, niż bogatym, sytym, śmiejącym się i chwalonym? Dlatego, że mając wiele na tym świecie, mimo woli rezygnuje z wieczności. Po prostu zapuszczam korzenie tu, na tym świecie. A to jest najgorsza rzecz, jaka może się mi przytrafić.

Mimo to Jezus daje mi dziś nie nowe przykazania, ale błogosławieństwa. Jak to rozumieć? Przykazanie daje bezpieczną granicę, której nie powinno się przekraczać. Błogosławieństwa natomiast wskazują szerszą perspektywę życia, które kieruje się przykazaniami. Jezus zaprasza mnie do bardziej szerszego spojrzenia na swoje życie. Obiecuje mi wiele, obiecuje Królestwo Niebieskie, jeśli tylko wyjdę poza swoją strefę komfortu i zrobię krok dalej, by być błogosławionym i cierpliwie znosić trudy podążania za Chrystusem, które on mi daje dla mojego zbawienia.

[Joanna]

Hits: 40