Słowo Żywe

Światłość

[J 1, 1-18]
II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Bóg mówi do nas, że On jest Słowem. Słowem jest Syn Boży Jezus Chrystus. Wszyscy powstaliśmy dzięki Słowu. W Nim nie tylko jest nasz początek, ale także my sami. Jezus w Słowie Ojca przychodzi do mnie, jak do swojej własności. Daje mi wybór: mogę wybrać Jego, czyli Światłość, albo świat, który go nie przyjął, świat pogrążony w ciemności.

Bóg stwarzając świat oddzielił światłość od ciemności. Ale w skutek naszego grzechu, konieczne okazało się nowe stworzenie. Bóg posłał na świat Światłość, której ciemność nie ogarnęła. Aby nas odnowić zesłał na świat Swojego Syna. Światłość jest dobrem, a ciemność złem. Jeśli chcemy żyć według woli Bożej, powinniśmy nauczyć się je oddzielać.

[Agnieszka]

Hits: 79