Słowo Żywe

Doprowadzi mnie do celu

[Mt 2, 1-12]
Objawienie Pańskie

Mędrcy podążają za gwiazdą, aby dotrzeć do Jezusa i móc oddać mu pokłon. Chcą spotkać Syna Bożego i złożyć dary. Królowie w pełni ufają Bogu, zawierzają siebie Jemu i idą za gwiazdą, wierząc, że właśnie ona doprowadzi ich do miejsca narodzenia.

Czy ja potrafię w pełni zaufać Panu Bogu, oddać się zupełnie i iść drogą którą On mi wyznacza? Chcę być, jak królowie, oddać się Bogu i uwielbiać Go, trwać w Jego miłości, zawierzyć Mu całe moje życie. On jest moim drogowskazem, za którym powinnam kroczyć, ponieważ wiem, że doprowadzi mnie do celu, którym jest życie wieczne.

[Monika]

Hits: 90