Słowo Żywe

Powrócić do Ojca

[Łk 15, 1-3. 11-32]
IV Niedziela Wielkiego Postu

Pan przedstawia nam swoją zdolność do wybaczania, do odpuszczania grzechów, swoje miłosierdzie w relacjach z ludźmi. Jezus jest utożsamiany z cudownym Ojcem, który wybacza swojemu synowi pomimo, że zgrzeszył, że stracił wszystko co miał.

Jezus chce mi pokazać, że zawsze mogę zacząć podążać za Bogiem, jeśli tylko otworze na niego swoje serce. Widzę Jego miłosierdzie, które okazuje mi i każdemu człowiekowi. Każdy z nas jest takim Marnotrawnym Synem- słabym grzesznikiem niby nic nie znaczącym, lecz dla Boga wyjątkowym. Grzesznikiem, który najpierw upada, później powoli zaczyna podnosić się. Grzesznikiem, który odchodzi od Pana, ale później wraca. Jeśli tylko znajdzie odpowiednią ścieżkę prowadzącą do Ojca, to zostanie przyjęty i będzie uczczony jego powrót. Akt przebaczenia wymaga wiele odwagi.  Bez ludzkiego zaangażowania nie udało by się dotrzeć do wybaczenia, Zbawienia.

[Monika]

Hits: 68