Słowo Żywe

Ofiarować siebie

[Łk 2, 22-40]
Ofiarowanie Pańskie

W moim sercu zapadły słowa, które choć nie takie oczywiste tak bardzo aktualne i tak bardzo odzwierciedlające ludzkie życiowe rozterki. Bóg mówi przez Symeona do mnie A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, co oznacza, że jestem wybrana Przez Boga, moje serce, moje życie nie będzie usłane różami, będzie ciężkie i będę cierpieć, ale z każdą moją wylaną łzą ktoś zatrzyma się w życiowym pośpiechu i spojrzy na swoje życie i swoje postępowanie, a nawet może nawróci się na dobrą drogę.

Każdy krzyż który niosę nie jest na marne i ma swój tylko Bogu znany cel, dlatego tak ważne jest zaufanie i wiara której możemy uczyć się od Symeona. Ja swój niosę, aby inni ludzie wpatrzeni w niego mogli ujrzeć we mnie Jezusa. Dlatego dziś wpatrzona w postawę Maryi, która składa w ofierze swoje dziecko, ja pełna pokory składam ofiarę swojego życia.

[Joanna]

Hits: 53