Słowo Żywe

Mój Król

[Łk 23, 35-43]
Uroczystość Chrystusa Króla

Jezus wisząc na krzyżu był hańbiony, obśmiewany przez lud. Żołnierze szydzili z niego, podawali mu ocet, mówiąc Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Nad Nim widniała napis: To jest król żydowski. Nawet jeden ze złoczyńców urągał mu. Drugi zaś wiedział że wyrok jest sprawiedliwy, lecz nie dla Jezusa. Skierował do Syna Bożego prośbę aby wspomniał o nim w raju, a Jezus odpowiedział Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Jezus jest królem, lecz nie wybawia samego siebie, nie jest zainteresowany sobą. To Jego poddani są dla Niego najważniejsi. Kocha ich całym swoim zranionym sercem. Nie reaguje na zaczepki oprawców. Wie ile kosztuje szczęście ludu i płaci za to ogromną cenę – swoje życie.

Muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dam radę sprostać zasadom obowiązującym w tym królestwie? Odpowiedź staje się o wiele prostsza, gdy uświadomię sobie , że mam takiego Króla, którym jest Jezus Chrystus.

[Natalia]

Hits: 82