Słowo Żywe

Kroczyć za Panem

[Mt 11, 2-11]
III Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel przygotował drogę na przyjście Zbawiciela. Pyta Jezusa za pośrednictwem uczniów, czy to właśnie On jest tym, na którego oczekują? Czy przygotował drogę dla odpowiedniego człowieka? Czy pytanie Jana kierowane jest zwątpieniem? Jezus odpowiada uczniom podając przykłady uzdrowień, cudów których dokonuje. Pokazuje przez to co czyni, kim jest. Znikają wszelkie wahania. Jego czyny ukazują nam potęgę, moc Bożą. Wiemy, że jest on Bogiem na którego czekamy.

Czy ja wątpię? Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Słowa te pokazują mi, że kiedy będę z ufnością kroczyła za Panem, to będę mogła dostąpić Życia Wiecznego. Staram się nie wątpić, ciągle być z Jezusem, trwać przy Nim bo wiem, że to On jest jedyną prawdziwą Drogą.

[Monika]

Hits: 40