Słowo Żywe

Jest nam Matką

[J 19, 25-27]
Uroczystość NMP Królowej Polski

Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». Jezus daje uczniowi swoją Matkę, ale nie tylko jemu, daje też nam. Powinniśmy wtedy tak jak uczeń, zabrać Maryję do siebie. Ona wypełnia doskonale słowa swojego Syna. Jest nam Matką, wierną i współczującą, która pomaga nam każdego dnia. Pociesza nas i wstawia się za nami.

Zastanawiam się, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Maryja? Chciałabym, tak jak uczeń, zabrać Ją do siebie i otworzyć dla niej swoje serce.

[Agnieszka]

Hits: 63