Aktualności

Nabożeństwa majowe

Rozpoczynamy chyba jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Bezwarunkowo jest to miesiąc, w którym dostrzegamy największej przemiany w przyrodzie. Tradycyjnie jest on w Polsce powiązany z pobożnością maryjną, która realizuje się w świętach i wspomnieniach Maryjnych, a przede wszystkim w nabożeństwach, które można usłyszeć nie tylko w świątyniach, ale także wokół kapliczek przydrożnych, które jeszcze dość często gromadzą ludzi na modlitwie zanoszonej przez wstawiennictwo Maryi. Zwyczaj ten w Polsce został zainicjowany w XIX wieku, a nazywany jest majówkami.

Nabożeństwa te w swej zasadniczej części, czyli Litanii Loretańskiej, są oddaniem czci Maryi i wysławianiem jej wielkich cnót i przywilejów, którymi obdarzył ją Bóg. Litanię można by nazwać zbiorem komplementów, który był tak mocno propagowany w Loretto, że to właśnie od tego włoskiego miasta pochodzi nazwa całej litanii zatwierdzonej do publicznego odprawiania przez papieża Sykstusa V w 1578 r. Oczywiście poszczególne tytuły były używane do modlitwy i mówienia o NMP już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, co potwierdzałoby, że część z nich pochodzi z Domku Loretańskiego, czyli tego w którym miała mieszkać Maryja po Wniebowstąpieniu Jezusa. Litania cały czas rozwijała się, bo chrześcijanie kolejnych wieków nie ustawali w komplementowaniu Maryi, przez wstawiennictwo której zyskiwali niezliczone łaski. Ostatni dodany tytuł to Matko Miłosierdzia. Został on zatwierdzony przez papieża Franciszka w 2014 roku.

Niezależnie od swojej historii, która sięga Akatystu ku czci Bogurodzicy, Litania Loretańska ma być prowokacją dla każdego z nas do formułowania osobistych komplementów dla Matki Bożej, w których wybrzmi własna historia modlitwy i relacji każdego z nas wobec Maryi.

W naszej parafii nabożeństwa majowe są codziennie po wieczornej Mszy świętej, a w niedzielę i święta o godz. 16.30.

Hits: 128