Słowo Żywe

Jeśli Mnie kto miłuje

[J 14, 23-29]
VI Niedziela Wielkanocna

Jezus uprzedza nas przed tajemnicą, która ma się wypełnić, abyśmy mogli w nią uwierzyć. Chrystus pokazuje miłość jako fundament wiary: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.

Zbawiciel tłumaczy nam, że musi odejść do Ojca i dlatego powinniśmy się cieszyć. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. Jezus także zapowiada przyjście Ducha Świętego i mówi do nas Nie lękajcie się, bo On jest tą miłością, która usuwa lęk. Sami nie jesteśmy zdolni do miłowania, dlatego prośmy o łaskę poznania Boga, pokochania Go i stawania się coraz bardziej podobnym do Niego.

[Agnieszka]

Hits: 61