Słowo Żywe

Dzięki wytrwałości

[Łk 21, 5-19]
XXXIII Niedziela Zwykła

Dzieje chrześcijaństwa połączone są z prześladowaniami ludzi wierzących. Jezus przepowiada prześladowania pośród chrześcijan, na które powinni być zawsze przygotowani. Chrześcijanie wystawieni na próbę wiary stają się umocnieni i wiedzą, że prawdziwej miłości Chrystusa mogą doświadczyć tylko, kiedy będą z pełną wiarą świadczyć o Panu Bogu. Takie wydarzenia dają możliwość dawania świadectwa.

Jezus mówi Przez swoją wytrwałość ocalicie życie. Podkreśla, że kiedy będziemy wytrwali w swojej wierze, kiedy będziemy zawsze trwali przy Bogu i nie poddamy się, to choćbyśmy stracili nasze ziemskie życie stając w obronie naszej wiary, to będziemy mieli życie wieczne. Jezus da nam siłę przezwyciężania strachu, który może w nas być.

Nasze życie powinno być przepełnione prawdziwą wiarą i miłością, za którą jesteśmy w stanie się poświęcić, bo czeka nas nagroda w niebie.

[Monika]

Hits: 72