Słowo Żywe

Dostąpić prawdziwej radości

[J 2, 1-11]
II Niedziela Zwykła

W opowiadaniu o Weselu w Kanie Galilejskiej moją uwagę zwróciło dwukrotne nawiązanie do weselenia się. Raz mowa o radości płynącej z wesela dwójki ludzi. A drugi raz o cudzie, którego dokonuje Jezus. Przemienia wodę w wino po tym, jak go zabrakło.

W tej Ewangelii ukazuje się obraz Jezusa, jako nie tylko zwykłego człowieka, ale także Boga. Maryja mówi ludziom, aby robili, co jej Syn im nakazuje. Mówi także, że jeśli będą słuchać Go i będą Mu posłuszni, to dostąpią radości. Objawia się jego moc. Jezus może wszystko.

Wino stanowi symbol radość. Weselnikom zabrakło wina, co oznacza, że zaczyna brakować im radości. Pan, patrząc na to, nie chce dopuścić do rozpaczy i smutku, dlatego przemienia wodę w wino. Jezus poprzez dokonanie cudu pokazuje uczniom swoją potęgę. Przez cuda, których dokonuje pokazuje mi, że jest Wszechmogący. Słowa Ewangelii przypominają mi, abym była tak posłuszna jak ludzie będący w Kanie Galilejskiej a dostąpię prawdziwej radości płynącej od Boga.

[Monika]

Hits: 88