Słowo Żywe

Dajmy Jej miejsce

[Łk 1, 39-56]
Wniebowzięcie NMP

Duch Święty zstąpił na Maryję i poczęła Syna. Maryja pozdrowiła Elżbietę – Duch Święty napełnił ją, a po tym jej syna Jana Chrzciciela. Jan przygotowywał ludzi, przyszłych apostołów do otwarcia się na Ducha Świętego.

Maryja jest dla nas bardzo ważną postacią, dlatego tak często Ją wspominamy. Pełna łaski jest wzięta do nieba, ale jednocześnie pozostaje dla nas, byśmy mogli tą samą drogą przez zanurzenie w Duchu i łasce Jezusa zmierzać ku niebu.

Dajmy Jej miejsce w naszym życiu, aby miała nas w swojej opiece.

[Natalia]

Hits: 59