Słowo Żywe

Bóg ma dla mnie plan

[Łk 12, 32-48]
XIX Niedziela Zwykła

Pan Bóg daje nam możliwość dostąpienia życia wiecznego w Jego Królestwie. Jezus mówi, abyśmy się cali oddali Panu, abyśmy nie zważali na życie materialne, ale duchowe, bo to właśnie ono jest tym najważniejszym. Pan przepasze nas i poprowadzi za sobą. Przestrzega każdego z nas, żebyśmy byli przygotowani w każdej chwili, aby móc wstąpić do domu Pana, mówi byśmy zawsze czuwali i byli szczęśliwi.

Mogę dostąpić życia wiecznego, gdy każdy mój czyn będzie zgodny z Prawem Bożym. Nie chcę kierować się życiem cielesnym. Chcę stać się człowiekiem duchowym dążącym do połączenia z Bogiem. Wiem, że gdy będę przygotowana na przyjście Pana, to dostąpię życia w jedności z nim, natomiast jeżeli nie, mogę zostać srogo ukarana. Staram się być zawsze przygotowana na Jego przyjście. Bóg chce dla mnie jak najlepiej. Przeprowadzi mnie przez wszystkie ciemne doliny. Posiada indywidualny plan na mnie i każdego innego człowieka począwszy od najmniejszego, aż do najstarszego.

[Monika]

Hits: 43