Słowo Żywe

Czas dla Boga

[Łk 2, 41-52]
Niedziela Świętej Rodziny

W dzisiejszych czasach, kiedy obecne są różne środki transportu, przemieszczanie się jest bardzo łatwe. W czasach kiedy Jezus żył nie było to takie proste. Rodzice Jezusa co roku chodzili do Jerozolimy na Święto Paschy. Nie była to krótka droga. Musieli oni pokonać pieszo ok. 150 km. Powinniśmy się od nich uczyć wytrwałości w dążeniu do celu.

Kiedy Jezus przebywał w Świątyni, przysłuchiwał się nauczycielom i zadawał im pytania. Myślę, że dzisiaj często brakuje nam na to czasu. Chcąc mieć większą wiarę, ale także wiedzę o Bogu,  musimy więcej słuchać i pytać, bo kto pyta nie błądzi.

Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?– ta odpowiedź 12-letniego Jezusa była niezrozumiała nawet dla Jego rodziców. Uważał On Świątynię jako miejsce gdzie powinien przebywać. A czy ja też uważam kościół za takie miejsce? Nie da się pogłębiać wiary nie chodząc do kościoła. Powinniśmy docenić, że w dzisiejszych czasach jest to tak łatwe.

[Maria]

Hits: 108