Słowo Żywe

Budowanie Królestwa

[Łk 3, 15-16.21-22]
Niedziela Chrztu Pańskiego

Chrzest sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi, odnawia nas, i otwiera nasze serca na działanie Ducha Świętego. Jan Chrzciciel bardzo dobrze odczytał znaki które dał mu Bóg, a swoją misje wypełnił bez zarzutu, pokazując nam prawdziwego Zbawiciela.

Przez chrzest i bierzmowanie Jezus wkroczył w moje życie jako Mesjasz. On sprawia, że jestem dzieckiem Boga. Zadaniem Jana było świadectwo o Synu Bożym. Pan przez chrzest dał zadanie także mnie. Moim obowiązkiem jest budowa Królestwa Bożego tu na ziemi. Wierzę, że Pan przyjdzie do mojego serca, przemieni mnie, dotknie mnie tak mocno, żebym nigdy już nie upadła!

[Agnieszka]

Hits: 156