Galeria,  Pielgrzymka,  Wydarzenia

Chodząc Jego śladami… – Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
“Pójdziemy do domu Pańskiego!”
Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem. [Psalm 122]

Pielgrzymka do Ziemi Świętej to błogosławieństwo dla człowieka wierzącego. Doświadczenie tej łaski wzbudza głębokie emocje, wyciska łzy, wstrząsa duchowością chrześcijanina. Zaledwie osiem dni… a przed oczami pielgrzymów przewinęło się całe życie Chrystusa, Jego Matki, apostołów. Przez osiem dni dane nam było chodzić po Ziemi naszego Zbawiciela, Maryi oraz poznawać początki Kościoła, oglądać to samo niebo, oddychać tym samym powietrzem.

W dniach od 18 do 25 stycznia grupa pielgrzymów z parafii pw. NSPJ i NSNMP  wraz ze swym Duszpasterzem odwiedziła kraj, będący sercem chrześcijaństwa. Dane nam było chodzić po uliczkach Betlejem, Nazaretu i Jerozolimy. Oddaliśmy cześć najświętszym miejscom chrześcijaństwa – grocie Narodzenia Jezusa, Bazylice Grobu Bożego, Golgocie. Ruszyliśmy śladami cierpiącego Chrystusa, idąc Drogą Krzyżową. Stanęliśmy na Górze Tabor, Syjon, na Górze Oliwnej, Pustyni Judzkiej. Nad Jordanem odnowiliśmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, w Kanie Galilejskiej – przysięgi małżeńskiej.

Oprócz wzruszeń były też chwile pełne radości, jak rejs po Jeziorze Galilejskim czy kąpiel w Morzu Martwym.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej ma wymiar szczególny, nieporównywalny z żadną inną. Pozwala naocznie poznać wiele miejsc znanych z Biblii, dostarcza niezapomnianych wrażeń, wzbudza głębokie emocje. Teksty Ewangelii stają się bliższe, bardziej wymowne, nieomal namacalne. Parafrazując Psalm 122 – Niech będzie błogosławiony czas, w którym nasze stopy stanęły w Twych bramach, Jeruzalem!

[Anna Cichoń]

Hits: 895