• Rozpoczynamy chyba jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Bezwarunkowo jest to miesiąc, w którym dostrzegamy największej przemiany w przyrodzie. Tradycyjnie jest on w Polsce powiązany z pobożnością maryjną, która realizuje się w świętach i wspomnieniach Maryjnych, a przede wszystkim w nabożeństwach, które można usłyszeć nie tylko w świątyniach, ale także wokół kapliczek przydrożnych, które jeszcze dość często gromadzą ludzi na modlitwie zanoszonej przez wstawiennictwo Maryi. Zwyczaj ten w Polsce został zainicjowany w XIX wieku, a nazywany jest majówkami. Nabożeństwa te…

  • W dzisiejszym świecie wielu ludzi uważa, że wszystko co posiadają i co osiągają w życiu, zawdzięczają sobie albo własnemu szczęściu. Są też tacy, którzy twierdzą, że wszystko im się w życiu należy, a jeśli czegoś nie otrzymują od Boga lub innych ludzi to narzekają, złorzeczą, a nierzadko i bluźnią.  A tymczasem warto sobie uświadomić, że nie jesteśmy pępkiem świata i sami z siebie niewiele możemy. Św. Paweł w Liście do Kolosan napisze: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał od Pana…”.…

  • Drodzy Parafianie, Szanowni Goście! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, Bożego Pokoju i Radości. Niech ten radosny czas upłynie Wam w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech Bóg, który jest miłością, udzieli Wam wszystkim w te dni, światła i pokoju, miłości i życzliwości wzajemnej oraz niech będzie pośród Was. Zaś betlejemska gwiazda, zwiastująca Narodziny Zbawiciela, niech rozświetla swoim blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także wszystkie dni zbliżającego się  2019 roku. Niech Nowonarodzony Chrystus wszystkim Wam błogosławi. Szczęść Boże. Hits: 135