Aktualności

Jak przeżyć Wielki Tydzień w domu

Niedziela Palmowa

– Przygotować z gałązek małą palmę

– Głowa rodziny kropi palmę wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawia na widocznym miejscu,

– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).

– Zrobić zdjęcie palmy i dodać jako komentarz na facebooka parafialnego oraz umieścić palmę na balkonie lub w oknie

– Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.

 

Wielki Czwartek

– Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.

– Transmisja Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00

– Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.

– Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii  św. Jan (rozdział 13 i 14)

– Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu I Kor 11,17-34).

– Przyjęcie Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus  mieszka w naszym sercu.

– Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć w ciszy,

 

Wielki Piątek

W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa

– Na stole ustawić Krzyż.

Jeśli to możliwe o godz. 15.00 odprawić „Drogę krzyżową” lub połączyć się z parafią przez transmisję internetową

– Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.

– Transmisja Liturgii Wielkopiątkowej z parafii o godz. 18.00

– Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana (położyć krzyż na stole)

– Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.

– Przyjąć duchowo Komunię świętą…

– Odsłonić wcześniej przygotowany krzyż i złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na nim.

– Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13)

 

Wielka Sobota

– Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.

– Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary.

– Transmisja Mszy Wigilii Paschalnej o godz. 19.00

– Przyjąć duchowo Komunię świętą.

 

Wielka Niedziela

– Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jana (rozdział 20)

– Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą święconą.

– Życzenia przy pobłogosławionym jajku

– Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!


Więcej pomocnych tekstów można odnaleźć pod linkiem:
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE PRZEŻYWANE W RODZINIE

Hits: 412