Słowo Żywe

Żyć Słowem

[Mt 4, 12-23]
Niedziela Słowa Bożego

Światło nieustannie wschodzi nade mną. Jest nim Jezus Chrystus, który daje mi się poznać każdego dnia w Słowie Bożym. W ten sposób oświeca moje życie. Blask jego osoby daje mi zrozumienie, daje mi wskazówki, daje mi prawdę o sobie samym.

Słowo Boże jest pokarmem codziennym, bez którego nie mogę iść przez życie będąc chrześcijaninem, ale w Ewangelii odnajduję kolejną wskazówkę, że słuchanie i głoszenie Słowa zawsze idzie w parze z czynami, z uzdrowieniem człowieka. Jestem powołany, by żyć Słowem Bożym, czyli słuchać, głosić i wypełniać je.

[F.W.]

Hits: 51