Słowo Żywe

Zobaczyć, kim naprawdę jestem

[Łk 6, 39-45]
VIII Niedziela Zwykła
W Ewangelii wg Św. Łukasza Pan Jezus daje nam wskazówki jak żyć pośród innych ludzi. Słowa te skłaniają nas do refleksji na temat dawania przykładu oraz szukania przykładnego życia dla innych i nas samych. Naszym najważniejszym wzorcem jest sam Jezus Chrystus. To właśnie On jest autorytetem z którego powinniśmy czerpać wszelkie możliwe wartości. Uczyć się miłości do bliźniego. Słowa Ewangelii mówią też, że to każdy z nas jest stworzony żeby nieść przykład.

Jezus poprzez Słowa Pisma pokazuje mi ,że to ja najpierw muszę odzyskać wzrok, przejrzeć i zobaczyć, kim naprawdę jestem. Nikt z nas nie jest od początku idealny, nie będzie nauczycielem dla innych. Każdy jest grzesznikiem, ma swoje słabości. Dopiero podążając za najlepszym przykładem, jakim jest Zbawiciel mogę się kształtować i dążyć do doskonałości. Muszę uczyć się pokory, miłości, życia w prawdzie Słowa Bożego. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo – moim drzewem, oparciem jest Jezus. Ja mogę się stać małym owocem Jego nauczania.  Kiedy nauczę się kierowania swoim życiem według Pisma świętego, mogę powoli stawać się przykładem dla innych ludzi. Szerzyć dobro i naukę Pana.

[Monika]

Hits: 87