Słowo Żywe

Zaspokoił głód

[Łk 9, 11-17]
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Jezus nie zatrzymał się przy karmieniu samej duszy Słowem Bożym, lecz także karmi ciało. Dużo mówił również o chorych i cierpiących, których uzdrowił. Uzdrowienia Jezusa nie dotyczyły tylko duszy, ale i również ciała. Jezus nie posłuchał rady swoich uczniów, tylko nakazał im podać Mu pięć chlebów i dwie ryby. Po Jego modlitwie i błogosławieństwie odebrali już pomnożony pokarm. Jezus sprawił, że dzielenie się z innymi przyniosło cudowne owoce. Uczniowie Chrystusa zaspokoili ten głód dzięki temu, że podzielili się niewielką ilością swojego jedzenia.

Chrystus dziś uczy mnie szczerego dzielenia się z bliźnim wszystkim, co posiadam, oraz abym gorliwiej prosiła Boga o błogosławieństwo dla tych dobrych starań. To, co dam innym w imię Jezusa, wróci do mnie powiększone, jak te chleby i ryby. Bóg każdemu udziela swoich darów obficie.

[Klaudia]

Hits: 80