Słowo Żywe

Zabiegać o bogactwa

[Łk 12, 13-21]
XVIII Niedziela Zwykła

Poprzez tę Ewangelię Jezus ostrzega mnie, przed chciwością. Poproszony, przez  mężczyznę z tłumu, o podzielenie majątku między nim, a  jego bratem,  oznajmił  wszystkim: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia.

Pan pragnie mojego szczęścia, i wie, co jest dla mnie najlepsze, dlatego też uświadamia mi, że wszystkie dobra materialne, które gromadzę tu na ziemi  nie pozwolą mi kiedyś  cieszyć się z Nim Życiem Wiecznym. Całe to zgromadzone przeze mnie  ziemskie dobro prędzej, czy później zniszczy się, zardzewieje, po prostu ulegnie zepsuciu. Będzie ono w ogóle niezdatne, gdy nastąpi czas końca mojej wędrówki przez to życie. Dlatego Jezus mówi do mnie, abym zabiegała o te bogactwa, które są zadatkiem Życia Wiecznego.

Muszę stać się człowiekiem duchowym, który czerpie mądrość płynącą  z Ewangelii i syci się Chlebem Życia.

[Klaudia]

Hits: 52