Słowo Żywe

Z pokorą dał się ukrzyżować za nas

[Łk 19, 28 – 40]
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

W czasach biblijnych osła używano jako środka transportu. Jezus posłał swoich uczniów, aby przyprowadzili Mu młodego osła, na którym wjedzie do Jerozolimy.

Ewangelia pokazuje nam pokorę i odwagę Jezusa. Wiedział, co Go czeka za kilka dni. Wiedział też, że ci ludzie, którzy teraz Go witają przy wjeździe do Jerozolimy wydadzą na Niego wyrok ukrzyżowania.

Każdy z nas może porównać się do tych ludzi. Przyjmując Komunię witamy Jezusa w naszym sercu. Kiedy popełniamy grzech ciężki krzyżujemy Go. W nadchodzącym Wielkim Tygodniu szczególnie pamiętajmy, że Jezus z pokorą dał się ukrzyżować dla nas, żeby nas ocalić.

[Maria]

Hits: 43