Słowo Żywe

Wypełniają się słowa

[Łk 1, 1-4; 4, 14-21]
III Niedziela Zwykła

Jezus naucza w synagogach. Ja też przychodzę do Kościoła, aby słuchać Jego nauki. Każdy z nas potrzebuje od Niego rady lub wskazówki, jak lepiej wypełniać Jego wolę. Słyszymy także, że Jezus przyszedł, aby dać więźniom wolność. Czasami możemy czuć się jak więźniowie, być zniewoleni jakimś grzechem. Wtedy z pomocą przychodzi Jezus. Także kiedy nie dostrzegamy czegoś, nie widzimy wyjścia z trudnej sytuacji powinniśmy zwrócić się do Jezusa.

Kiedy Jezus czyta fragment z księgi proroka Izajasza, wypełniają się słowa, które wypowiedział. Syn Boży został posłany aby głosić Dobrą Nowinę, ale jego obecność to także realizacja Dobrej Nowiny.

[Maria]

Hits: 62