Słowo Żywe

Wspólnota miłości

[J 16, 12-15]
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty jednoczy się z nami. Jezus Chrystus objawia nam doskonałego Ojca, lecz także w Synu Bożym objawia się Duch Święty. Ojciec daje Synowi wszystko co ma, a Duch Święty otrzymuje wszystko od Ojca i Syna. Trójca Święta przybywa do nas oraz mieszka w nas i przemienia nas. To właśnie Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy.

Jestem zaproszona, żeby wchodzić w tę wspólnotę miłości, żeby uczyć się tej miłości od Najświętszej Trójcy.

[Natalia]

Hits: 93