Słowo Żywe

Wierność słowom

[Łk 4, 1 – 14]
I Niedziela Wielkiego Postu

Słyszymy, że szatan kusi Jezusa. Skoro ośmielił się podejść do Syna Bożego my jesteśmy narażeni jeszcze bardziej. Pan Jezus odrzuca pokusy, a Jego odpowiedzi są dla nas nadal ważne. Szatan wystawia Jezusa na próbę, mówi do niego Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem – Jezus daje mi pierwszą wskazówkę odpowiadając, że Nie samym chlebem żyje człowiek. Dzięki tym słowom uświadamiam sobie, jak mało ważne są rzeczy ludzkie, i że nawet nie mogą się mierzyć ze Słowem Bożym.

Kolejny raz szatan kusi Jezusa słowami Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Syn Boży w odpowiedzi mówi Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Kolejna rada Jezusa pokazuje mi, że często to co przyziemne staje się naszym bożkiem, składamy pokłony i służymy temu co zostanie na ziemi a zapominamy o życiu, które czeka nas po śmierci.

Diabeł powtórny raz kusi Jezusa mówiąc Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Syn Boży odpiera pokusę słowami: Nie będę wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Czy nie jest tak, że my też wystawiamy Boga na próbę? Chcemy mieć Boga niejako dla swoich usługa, wymagając Jego cudownych interwencji na każde nasze życzenie. Jezus po trzeciej pokusie Pokazuje mi, że nie można wystawiać na próbę miłości Bożej i od tych prób uzależniać swojej wiary.

Panie pomóż mi zwyciężać walkę z szatanem, bo wiem, że całe życie będę poddawana pokusom, chroń mnie przed nimi, abym zawsze była wierna Twoim słowom.

[Agnieszka]

Hits: 139