Słowo Żywe

Wciąż mam wybór

[Łk 16, 1-13]
XXV Niedziela Zwykła

Wydaje mi się, że przypowieść Jezusa jest dla mnie nieco bolesną lekcją pokory. Nawet w doświadczaniu jednego z boleśniejszych grzechów jest wciąż nadzieja na wyjście z niego. Będąc w sytuacji nieuczciwego zarządcy wciąż mam wybór:  albo zamknę się w sobie i zginę, albo z pokorą wyznam, że jestem po prostu człowiekiem w potrzebie. Takie doświadczenie upadku w  danej sytuacji  może odsłonić mój egoizm. Jest to równoznaczne z tym, jak bardzo moje życie zależne jest też od moich bliźnich. Czasem lepiej jest szukać niedoskonałego wyjścia, pomocy, niż nie interesować  się tym wcale.

[Klaudia]

Hits: 55