Słowo Żywe

Proście

[Łk 11, 1-13]
XVII Niedziela Zwykła

Modlitwa, której uczy nas Jezus zaczyna się od słowa Ojcze, przez to pokazuje, że Bóg jest także naszym Ojcem, któremu wszystko zawdzięczamy. W modlitwie Ojcze nasz Syn Boży zachęca nas abyśmy prosili: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Bóg zna nasze potrzeby, jednak Jezus zabiega o to, abyśmy prosili. Prosząc uświadamiamy sobie naszą zależność od Boga, stajemy się jak dzieci, które ufają swoim rodzicom.

Syn Boży mówi nam abyśmy prosili o trzy dary: Pierwszy z nich to chleb codzienny który daje nam siłę do pokonywania trudności. Drugi to dar przebaczania, powinniśmy umieć wybaczać bliźnim, aby prosić o wybaczenie Boga. Trzeci z nich jest darem Bożej opieki, opieki przed pokusami, na które jesteśmy codziennie narażani.

Każdy z nas potrzebuje tych darów i dlatego powinniśmy nauczyć się prosić o nie naszego Ojca, który jest w niebie.

[Agnieszka]

Hits: 59