Słowo Żywe

Powołani do świętości

[Mt 5, 1-12a]
Uroczystość Wszystkich Świętych

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Patrząc na twarz i spojrzenie Jezusa widzę w niej przejęcie i troskę. Jezus widzi każdego człowieka z osobna. Na każdego patrzy z tą samą miłością i każdego kocha tak samo pomimo jego grzechów. Uświadamiam sobie, że zawsze Jezus patrzy na mnie i pomaga mi w każdej sytuacji. Zna każde drgnienie mojego serca i nic nie uchodzi Jego uwadze. Będę uwielbiał Jezusa za wszystko co dla mnie robi.

Jesteśmy powołani do świętości. Podejmując refleksję nad przemijaniem i śmiercią, w duchu chrześcijańskim pamiętam o życiu po śmierci – blisko Boga. Jesteśmy powołani do życia, do bycia z Bogiem zawsze i pomimo wszystkiego. Osiem błogosławieństw to prawdziwa szkoła świętości, a także zachęta do życia z Bogiem. Albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

[Jakub]

Hits: 53