Słowo Żywe

Pan mnie prowadzi

[J 10, 27-30]
IV Niedziela Wielkanocna

Pasterz dba o swoje owce, chroni je przed złem oraz chce dla nich jak najlepiej. Tak Pan, Dobry Pasterz trzyma mnie w swojej opiece i prowadzi właściwymi ścieżkami przez życie, abym potem mogła radować się z Nim w Wieczności.

Jezus nazywa swoimi te owce, które słuchają Jego głosu i idą za Nim. Wystarczy, że w pełni zaufam Panu i podążę za Jego Słowem, które do mnie kieruje. Posłuszną owcą stanę się dopiero wtedy, gdy uświadomię sobie, że jedynie On jest Dobrym Pasterzem. Jak stado czuje się bezpieczne przy swoim pasterzu, tak my jako Lud Boży mamy w Panu swoją ucieczkę, ochronę i pomoc. Jezus chce, abym Mu zaufała i przylgnęła do Niego. On pochyla się nade mną, bierze mnie w Swoje ramiona i chroni, aby już nic mnie od Niego nie odciągnęło. Tylko w jedności z Jezusem Chrystusem jest moje prawdziwe bezpieczeństwo.

[Klaudia]

Hits: 75