Słowo Żywe

On jest ze mną

[Łk 10, 1-9]
XIV Niedziela Zwykła

Dziś moja wiara jest wystawiana na próbę. Pan budzi we mnie czujność i wystawia na niebezpieczeństwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. I swoim zwyczajem używając przenośni, dodaje: Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, a to w języku Jezusa znaczy: Zostaw wszelkie ludzkie środki. Wystarczy to, że ja Ciebie posyłam. Nawet kiedy będziesz daleko, będziesz blisko, bo ja będę z Tobą. Pan wysyła mnie dzisiaj do ludzi, i zapewnia, że mimo mojego strachu, nie będę sama. On jest ze mną zawsze, aż do skończenia świata.

[Joanna]

Hits: 25